19 okt 2023 klocka 09.00 - 12.00

Regionalt arbetsmöte: resurs- och verksamhetsplanering i VA-verksamheter inför kriser och krig

Vapendetalj blå

Välkomna på en förmiddag där vi delar erfarenheter och tar steg mot ökad robusthet!

Målgrupp

Målgrupp för arbetsmötet är i första hand VA-chefer, driftchefer för vatten, avlopp och ledningsnät samt andra befattningar inom kommun och VA-verksamhet som berörs av planering för dricksvattenförsörjning och avloppsrening under höjd beredskap. Även kommunala beredskapssamordnare (el. motsvarande) är förstås välkomna.

Syfte och program

Syftet med mötet är att öka kunskapen hos deltagarna, bygga nätverk och att identifiera vilka frågor som är mest angelägna att arbeta med på regional nivå.

Som inspirationstalare den här gången välkomnar vi Per Hellström, VA-chef hos Norrtälje Vatten och Avfall. Utgångspunkten för hans inspel är erfarenheterna från stormen Alfrida år 2019, hur den tekniska försörjningen påverkades och de svårigheter som VA-verksamheten ställdes inför.

Programmet bygger på ett aktivt deltagande, samtal och diskussioner bland deltagarna på plats. Vi kan tyvärr inte erbjuda digital medverkan.

Antalet platser är begränsat. Vi uppmanar alla intresserade att anmäla sig så snabbt som möjligt. Vi önskar att så många av länets aktörer som möjligt är representerade. Vid stort intresse kan vi tyvärr behöva begränsa antalet deltagare från enskilda organisationer. Skulle detta bli fallet lämnar vi besked till berörda senast en vecka innan mötet.

Kaffe och smörgås finns framdukat från 08.30.

Bidra med egna erfarenheter till kommande möten?

Under hösten och vintern anordnar Länsstyrelsen ett antal arbetsmöten med länets VA-aktörer för att gemensamt undersöka hur robustheten och förmågan att leverera VA-tjänster under störda förhållanden kan öka i länet.

Kommande möten kommer bl.a. behandla personalförsörjning och -planering, olika aspekter av verksamhetsskydd, samt reservrutiner, redundans och upphandling.

Har ni aktuella och relevanta erfarenheter kopplade till VA-verksamhet som andra kunde lära sig av, eller förslag på teman att samlas kring? Vi vill gärna lyfta goda exempel, men även erfarenheter av svårigheter som kan uppstå. Kontakta oss gärna om ni vill dela med er!

Var:
Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
12 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Vid önskemål och specialkost, kontakta oskar.wallgren@lansstyrelsen.se.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 oktober klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss