17 okt 2023 klocka 16.00 - 18.00

Fågelskyddsområden i den planerade nationalparken

En svartvit fågel med orange näbb som flyger. Grå himmel i bakgrunden.

Skräntärna. Foto: Mostphotos.

I det förslag till en ny nationalpark i Nämdöskärgården som ska presenteras senare i höst ska fågelskyddsområden där tillträdesförbud föreslås inkluderas. Nu finns ett underlag kring detta som nationalparksprojektet gärna vill diskutera tillsammans med experter och andra intresserade innan färdigställandet av remissen.

I samband med arbetet med att utreda en nationalpark i Nämdöskärgården pågår en översyn av fågelskyddsområden i området. Skyddsvärdet i befintliga fågelskyddsområden ses över liksom behov av nya skyddsområden. I översynen ingår även Långskärs och Biskopsö naturreservat, som ligger utanför nuvarande utredningsområde för nationalparken.

Den 17 oktober kommer Anders Haglund från Ekologigruppen, som på Länsstyrelsens uppdrag har sammanställt förslaget, att leda en digital workshop där avgränsningar (geografiska och i tid) samt motiveringar till respektive fågelskyddsområde presenteras och kan diskuteras.

En riktad inbjudan skickas till berörda markägare, fiskerättsinnehavare och valda organisationer och föreningar. I mån av plats är workshoppen även öppen för andra intresserade.

Anmäl ditt intresse att delta via formuläret nedan.

Var:
Mötet genomförs digitalt. Antalet platser är begränsat och föranmälan krävs. En möteslänk skickas ut till anmälda deltagare innan mötet.
Kostnad:
Det kostar inget att delta i workshoppen.
Sista anmälningsdag:
09 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din intresseanmälan.

Det finns 32 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 9 oktober klockan 23.59.
Ange om du företräder en förening eller organisation och i så fall vilken. Anmäler du intresse att delta i workshoppen i egenskap av privatperson skriver du det här.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss