Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

24 nov 2023 klocka 09.00 - 16.15

Konferens: Rättssäkert för alla!

Illustration. En hand som tröstande läggs över en annan över några brevpapper.

Illustration: Christina Heitmann.

Hur arbetar rättsvårdande myndigheter för att utveckla god kvalitet i utredningar och rättsprocesser? Hur bidrar vi till att våldsutsatta vuxna och barn medverkar i brottsutredningar? Operation Kvinnofrid bjuder in dig som arbetar med frågorna i Stockholms län till konferens. Varmt välkommen!

Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan.

Operation Kvinnofrid informerar om vad som är på gång inom samverkansplattformen och det årliga Kvinnofridspriset delas ut till en verksamhet som med särskilt goda insatser bidragit till arbetet för att utveckla god kvalitet i utredningar och rättsprocesser, eller bidragit till att våldsutsatta vuxna och barn medverkar i brottsutredningar.

Målgrupp för konferensen är chefer och personal inom kommuner, Kriminalvården, Polismyndigheten, Region Stockholm, Åklagarmyndigheten, andra myndigheter samt representanter från civilsamhället i Stockholms län.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholm, Polismyndigheten, Region Stockholm, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Storsthlm och Stockholms Stad inom ramen för samverkans­plattformen Operation Kvinnofrid.

Med reservation för eventuella ändringar.

Moderatorer: Anija Johansson och Christina Ericson

08.15 Registrering och frukost

09.00 Välkomna och inledning, Anna Kinberg Batra, Stockholms läns landshövding

09.25 Tvångsmedel – en framgångsfaktor
En svårt skadad kvinna kom tillsammans med sin sambo till akuten och uppgav att hon ramlat i en trapp. Sambon frihetsberövades och ett intensivt utredningsarbete inleddes. Under tiden för frihetsberövandet framkom en annan berättelse om hur kvinnans skador uppkommit och sambon dömdes för flera brott mot kvinnan till ett mångårigt fängelsestraff. Carolin Hagvil Oscarsson, senior kammaråklagare och teamledare på Södra åklagarkammaren i Stockholm.

10.00 Paus

10.30 The Judicial Approach to Gender Violence in Spain
A presentation of the objective data, obtained directly from the Courts, which support the public policies and the efforts of the members of the Judicial Career in the fight against gender violence. The presentation will also present information about the specific court specialized in gender based violence. D.ª María Ángeles Carmona Vergara, member of the General Council of the Judiciary, President of the Observatory against Domestic and Gender Violence and Dª María Vilches Fernández, chief Lawyer for Equality and Gender Violence of the General Council of the Judiciary. (Observera att denna föreläsning tolkas från spanska till engelska.)

11.30 Polisens möte med potentiella människohandelsoffer
Föreläsaren ger exempel på situationer då de möter offer för människohandel och hur de samarbetar med andra aktörer i det initiala läget. Vad är viktig bevisning för polisen för att kunna driva en förundersökning? Även information om lagstiftningen gällande människohandel och om det tillfälliga uppehållstillstånd socialtjänst och åklagare kan ansöka om. Nicole Larsson, polisassistent på polisens människohandelssektion.

12.00 Lunch

13.00 På gång inom samverkansplattformen Operation Kvinnofrid. Maria Billinger, Länsstyrelsen, samtalar med Operation Kvinnofrids styrgrupp.

13.30 Vilket skydd och stöd kan socialtjänst och polis erbjuda brottsoffer för våld i nära relation? Sandra Sarin, Nacka kommun, och Christer Tessman, Polisen.

14.00 Risk- och behovsbedömning av män dömda för partnervåld
Föreläsarna fördjupar sig i Kriminalvårdens risk- och behovsbedömning av män dömda för partnervåld. De kommer även avhandla de utredningsmetoder som används inom Kriminalvården och den mest framträdande problematiken bland män som begår våld i nära relation. Malin Ericson, leg. psykolog och specialist i forensisk psykolog, Kriminalvården, och Sofia Bermås, leg. psykolog och specialist i forensisk psykolog, Kriminalvården.

14.30 Paus

15.00 Domstolars bedömningar av barnfridsbrott
Sedan 1 juli 2021 är det straffbart att låta barn bevittna vålds- och sexualbrott som genomförs av och mot en närstående. Under den här presentationen beskrivs resultat från ett forskningsprojekt om hanteringen av barnfridsbrott i svenska domstolar. Genom att detaljgranska domar från 2021–2023 syftar projektet till att besvara viktiga frågeställningar kring huruvida den nya lagen uppfyller det den syftar till – att stärka det straffrättsliga skyddet för barn som upplever brott i nära relation. Mikaela Magnusson, forskare och universitetslektor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet.

15.30 Utdelning av Kvinnofridspriset 2023, Anna Kinberg Batra, Stockholms läns landshövding.

15.45 Avslutningstal, Paulina Brandberg, jämställdhetsminister.

15.55–16.15 Avslutning

Var:
Courtyard by Marriott Stockholm, Rålambshovsleden 50
Kostnad:
Konferensen är kostnadsfri. Lunch och fika ingår.
Sista anmälningsdag:
16 nov 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du har behov av specialkost eller hjälpmedel, vänligen meddela Anija Johansson.

Det finns 71 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 16 november klockan 23.59.Titel/roll * (obligatorisk)
Titel/roll

Organisation * (obligatorisk)
Organisation
Inom vilken organisation jobbar du?
Om du jobbar i en kommun ange vilken:
Om du jobbar i en kommun ange vilken:
Fråga om du vill bli prenumerant på nyhetsbrev

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss