Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

04 okt 2023 klocka 13.00 - 15.30

Dialogmöte om ensamkommande barn

Illustration av en ung person. Intill personen finns en tom pratbubbla.

Illustration: Kristine Widlert

Du som arbetar med mottagande av ensamkommande barn i en kommun eller i civilsamhället bjuds in till ett digitalt dialogmöte med temat vuxenblivandet och barn som försvinner.

Syftet med mötet är att ge inspiration och byta erfarenheter om vuxenblivandet och om barn som försvinner.

Vad är lägesbilden och vad kan vi göra för att upprätthålla rutiner och arbetssätt? Vad kan utvecklas och hur samverkar vi bättre med näringslivet? Vilka projekt kan vi dra lärdom ifrån när det gäller övergången från barn till vuxen eller när barn riskerar att försvinna?

Innehåll

  • Presentation och information.
  • Ensamkommande barn som försvinner, erfarenheter i andra län, länets samverkansplan.
  • Hur ser statistiken och framtiden ut? (Migrationsverket)
  • Redo och Arbetskraftsverket.se ger inspiration kring vuxenblivandet.
  • Diskussioner.
  • Teman för kommande.
  • Summering och utvärdering.
Var:
Digitalt, länk skickas ut till anmälda i god tid före mötet.
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
20 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 september klockan 23.59.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss