13 okt 2023 klocka 09.00 - 12.00

Nätverket för jämställdhet och rättighetsfrågor

Välkommen till nätverket för jämställdhet och rättighetsfrågor (barnrätt, funktionshinder och ickediskriminering).

Målgruppen är kommunala tjänstepersoner i Stockholms län som arbetar övergripande med rättighetsfrågor och social hållbarhet samt rättighetsfrågor inom Agenda 2030.

Ur programmet

  • Presentation av ”Modellkoncept för jämställdhetsintegrering”: Åsa Thörne Adrianzon, projektledare Sveriges kommuner och regioner och Malin Forsbrand, kommunstyrelsen Vaxholm.
  • Hur kan vi få genomslag för hållbarhetsfrågorna som pekas ut i Agenda 2030? Under temat ”Agenda 2030 – Ingen ska lämnas utanför” presenteras hur vi kan stärka arbetet med agendan: Kitimbwa Sabuni, utvecklingsledare Agenda 2030, Länsstyrelsen Stockholm.
  • Erfarenhetsutbyte i grupp mellan deltagarna.
  • Presentation av FN:s kommitté för barnets rättigheter och den granskning som kommittén genomfört om hur Sverige lever upp till barnkonventionen (2023). Fokus för presentationen är de rekommendationer och förbättringsförslag som kommittén identifierat gällande Sverige. Medverkar gör Barnombudsmannen.

Ett mer detaljerat program med närmare tidsangivelser skickas till de som anmält sig cirka en vecka innan träffen.

Klockan 08.30-09.00 serveras kaffe och smörgås samt frukt.

Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, 4 tr, lokal Grand.
Kostnad:
-
Sista anmälningsdag:
05 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Vid behov av tillgänglighetsanpassning (till exempel teckenspråkstolk) för att delta på träffen eller eventuella allergier, med mera, vänligen meddela katarina.edlund@lansstyrelsense.se i samband med din anmälan.

Det finns 28 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 5 oktober klockan 23.59.
Jag arbetar med * (obligatorisk)
Jag arbetar medKontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss