12 sep 2023 klocka 13.00 - 16.00

Kommuner mot brott: Strategisk lägesbild – områden med högre brottsproblematik

Karta över delar av Stockholms län (land är blåa nyanser, vatten är grå färg). Text: Strategisk lägesbild. 

Hur tar vi fram en strategisk lägesbild enligt lagen kommuner mot brott? I och med den nya lagstiftningen kommuner mot brott kommer alla kommuner behöva ta fram en egen strategisk lägesbild. I denna workshop delar vi kunskap och erfarenheter i arbetet med strategiska lägesbilder med fokus på kommuner och stadsdelar med högre brottsproblematik.

På uppdrag av styrgruppen för BF/ANDT-arbetet i länet har en strategisk lägesbild och interaktiv karta tagits fram över Stockholms län: Regional lägesbild, trygghet-otrygghet (arcgis.com) Länk till annan webbplats..

Syftet med workshopen är att underlätta för kommuner att ta fram strategiska lägesbilder. Detta genom att få kunskap och genom att inspirera varandra och dela erfarenheter. Målet är att kommunerna i Stockholms län ska få den kunskap som krävs för att göra egna lägesbilder.

Relaterade workshoppar Kommuner mot brott:

  • 11 september, kl 9–12. Strategisk lägesbild – kommuner och stadsdelar med centrumområden
  • 13 september, kl 9–13. Strategisk lägesbild – kommuner och stadsdelar med lägre brottsproblematik

Anmälan
Denna workshop vänder sig till en begränsad målgrupp och en riktad inbjudan har skickats ut.

Var:
Meddelas senare
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
01 sep 2023

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss