20 sep 2023 klocka 13.00 - 16.00

Spridning av "Liten och trygg"

Illustration av en figur som läser en bok för fem mindre figurer i olika färger.

Bild: Brottsoffermyndigheten

Välkommen till ett seminarium där vi informerar om Brottsoffermyndighetens handledningsmaterial "Liten och trygg". Vi delar också med oss av erfarenheter från implementeringen av handledningen i Järfälla kommun.

Handledningen "Liten och trygg" är ett stöd för personal i förskolan att uppmärksamma barn utsatta för våld. Handledningen ger verktyg för samtal med barn om svåra händelser, känslor och barns rättigheter. Personal ska med hjälp av materialet bättre kunna uppmärksamma och hjälpa barn som utsätts för våld av vuxna, främja barns rättigheter och kroppsliga integritet.

2020–2022 utvärderade Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med forskare på Marie Cederschiölds högskola implementeringen av handledningen "Liten och trygg" i förskolor i Järfälla kommun. Utvärderingen visar på positiva resultat vad gäller personalens förmåga att upptäcka och ge stöd till barn utsatta för våld. Den visar även på vilka aspekter som är viktiga för en lyckad implementering av handledningen.

Målet med seminariet är att inspirera förskoleverksamheter i Stockholms län till att implementera handledningen som ett verktyg för förskolepersonal att uppmärksamma barn som utsätts för våld och säkerställa att barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Målgrupp

Utbildningschefer och rektorer för förskolor i Stockholms län.

Agenda

13.00 Välkomna

13.10 Förskolans roll i det våldsförebyggande arbetet
Länsstyrelsen i Stockholms län

13.20 Våld mot barn, "Liten och trygg" och implementeringsmodellen
Linda Jonsson Marie Cederschiölds högskola

14.00 Paus inklusive fika

14.30 Lärande exempel från Järfälla kommun

15.00 Workshop: Hur kan verksamheter i Stockholms län börja arbeta med handledningen?

15.50 Avslut

Var:
Klara Strand, lokal Dagerman, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
13 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Eventuella allergier eller behov av hjälpmedel meddelas till: anija.johansson@lansstyrelsen.se

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss