Ackreditering för media till Kungens jubileumsbesök i Stockholm

Här kan du som jobbar inom media och vill bevaka Kungens jubileumsbesök i Stockholm den 22 juni ackreditera dig.

Ackrediteringspass tillhandahålls av Länsstyrelsen och måste av säkerhetsskäl bäras synligt under hela besöket.

Ackrediteringspassen hämtas ut vid Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen, den 22 juni kl. 8.30–9.40 alternativt i förväg hos Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, den 19–21 juni kl. 8–16. Presslegitimation krävs.

Mer information om dagen och detaljerat schema får du via mejl efter att du har ackrediterat dig.

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 juni klockan 23.59.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss