22 aug 2023 klocka 14.30 - 15.30

Bidrar VIP till att förebygga våld?

Människor som syns suddigt.

Foto: Mostphotos

Välkommen till ett digitalt informationsseminarium om utvärderingen av VIP-programmet, ett hälsofrämjande program riktat till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Dessutom sökes fler verksamheter till utvärdering.

Bakgrund

VIP-programmet är ett hälsofrämjande program som riktas till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det övergripande syftet med programmet är att främja förutsättningarna för god hälsa, jämlika relationer och känsla av sammanhang. I rapporten "Våldsprevention i Sverige" (Franzén & Gottzén 2020) lyfts VIP-programmet fram som det enda våldsförebyggande program som riktar sig till målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning. Författarna konstaterar att det vore önskvärt att vi fick ökad kunskap om den våldsförebyggande effekten.

Om VIP-programmet på Eskilstuna kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Utvärdering

Programmet håller nu på att utvärderas. 2021 påbörjade länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Västerbotten, metodägaren Eskilstuna kommun och Marie Cederschiöld högskola ett arbete med att utvärdera huruvida VIP-programmet bidrar till att förebygga våld.

Fler verksamheter sökes

Sedan starten har flera kommuner blivit delaktiga i utvärderingen men vi skulle behöva få fler verksamheter involverade i att bygga denna kunskap. Därför bjuder vi nu in nyfikna och intresserade verksamheter till ett informationsseminarium där vi berättar om utvärderingen och vad det skulle innebära för verksamheter som är intresserade av att delta.

Vi vill alla ha tillgång till effektiva metoder för att förebygga våld men för att få det behöver vi bygga den kunskapen tillsammans.

Målgrupp

Strateger, samordnare, chefer, VIP-ledare och verksamhetsledare för verksamheter som arbetar med VIP-programmet utifrån den reviderade manualen från 2020. Utvärderingen rör deltagare med intellektuell funktionsnedsättning men även grupper där ni blandar denna målgrupp med personer med andra kognitiva nedsättningar är av intresse.

Var:
Digitalt. Länk skickas ut till anmälda deltagare efter anmälningstidens slut.
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
16 aug 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss