• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

31 maj 2023 klocka 13.00 - 14.30

Gör din egen växtnäringsbalans

Foto: Mostphotos.com

Välkommen på en digital träff om att göra en växtnäringsbalans med hjälp av Greppa Näringen. En växtnäringsbalans ger dig en överblick över hur effektivt du använder växtnäringen på gården och hur det förändras över åren. Det är också något du måste göra inom stödet Precisonsodling – planering.

Är du aktiv inom nitratkänsligt område har du kanske sökt stödet Precisionsjordbruk – planering. En del, för att uppfylla kraven för detta stöd, är att göra en växtnäringsbalans på gårdsnivå minst var tredje år. Du ska räkna ut gårdsbalansen för kväve, fosfor och kalium totalt och per hektar. Den ska finnas tillgängligt att kontrollera sista ändringsdagen för SAM-ansökan den 15 juni.

Ett sätt att göra en växtnäringsbalans är att göra den via Greppa Näringens webbplats. På denna utbildning får du hjälp att använda Greppas program för att göra din växtnäringsbalans.

Medverkande

Tellie Karlsson, Greppa Näringen, Jordbruksverket visar hur du kan göra din egen växtnäringsbalans på Greppe Näringen webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Logga Greppa Näringen.

Aktiviteten arrangeras i samverkan inom Greppa Näringen Region Mitt, Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Örebros län.

Anmälan

Anmäl dig till träffen i Länsstyrelsen Gävleborgs kalendarium

Var:
Digitalt via Zoom. Länk till utbildningen skickas ut en dag innan.
Kostnad:
Aktiviteten är kostnadsfri och finansieras genom Landsbygdsprogrammet.
Sista anmälningsdag:
29 maj 2023

Kontakt