• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

12 okt 2023 klocka 09.00 - 16.00

Vad innebär kommande lagändringar om skyddat boende – och hur ska vi förbereda oss?

Illustration som ska ge bild av främjande av samverkan. Silhuetter av byggnader i Stockholms län, djur, en gran och en segelbåt. Framför dem syns kugghjul.

Illustration Christina Heitmann

I augusti 2022 kom ett utkast till lagrådsremiss som innehåller förslag som ska förbättra skyddet och stödet till dem som behöver skyddat boende. Välkommen till en träff där vi ger information om vilka förändringar lagförslaget innebär, med utrymme för diskussioner.

Regeringen tillsatte 2016 en utredning om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Utredningens uppdrag har varit att föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare.

Efter sommaren ska propositionen "Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende" behandlas i riksdagen och därefter kommer vi att få ett slutligt beslut om kommande lagändringar.

Syftet med träffen är att ge fördjupad information om de förändringar som lagförslagen avseende skyddat boende kommer att innebära, samt ge utrymme för diskussioner om behov av utveckling av det lokala arbetet i frågan.

Träffen vänder sig till dig som är samordnare/strateg för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel eller chef för vuxen-, barn- och ungdomsenheter i Stockholms län.

Preliminär agenda

Förmiddag: Samordnare/strateger samt chefer
Eftermiddag: Samordnare/strateger
Gemensam lunch 12.00.

09.00 Inledning

09.10 Genomgång av kommande lagändringar inklusive tidplan och status i ärendet Socialdepartementet

10.00 Vad innebär förändringarna för socialtjänstens arbete? Juridiska perspektiv samt diskussion (inklusive paus med fika). Namn aviseras senare

12.00 Lunch

13.00 Gruppdiskussion kring vad förändringarna innebär för socialtjänstens arbete och samverkansbehov (inklusive paus med fika).

15.40 Aktuellt från Storsthlm

15.50 Avslutning

Var:
Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
02 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Har du önskemål om kost eller hjälpmedel mejlar du anija.johansson@lansstyrelsen.se

Kontakt