• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

07 jun 2023 klocka 13.00 - 16.00

Informations- och

mobiliseringsevent om EU-finansiering

En man och en kvinna står på ett tak omgiven av solcellspaneler.

Välkommen till ett informations- och mobiliseringsevent för kommande utlysningar för Stockholmsregionen inom Europeiska Socialfonden (socialfonden) och Europeiska Regionala utvecklingsfonden (regionalfonden).

  • Har din organisation idéer eller planer om att sätta i gång kompetenshöjande insatser för anställda?
  • Vill din organisation samverka och öka kompetensen inom Life-science, informations- och kommunikationsteknik, hållbar produktion eller hållbar stadsutveckling?
  • Vill din organisation påbörja eller vidareutveckla arbetet med cirkulär ekonomi eller minska utsläpp av växthusgaser?
  • Eller vill din organisation jobba med att göra förebyggande insatser för ungdomar?

Då har du den 7 juni en fantastisk möjlighet att diskutera idéer och planer med andra. Du får även veta mer om hur ni kan få extra finansiering genom regionalfonden eller socialfonden för att genomföra era idéer eller planer.

Målgrupp

Stockholmregionens aktörer från offentliga organisationer, akademi, näringsliv och civilsamhälle.

Mer information och anmälan

Mer om programmet och anmälan till eventet Länk till annan webbplats.

Arrangörer

Mötet organiseras av strukturfondspartnerskapets beredningsgrupp (ABF-distriktet i Stockholmsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, Stockholms stad, Storsthlm, Södertörns högskola) i samverkan med Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet.

Var:
Svenska ESF-rådet/Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm
Kostnad:
-
Sista anmälningsdag:
06 jun 2023

Antalet platser är begränsat till 50 personer, först till kvarn gäller.

Logotyp Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt