31 maj 2023 klocka 10.00 - 15.30

INSTÄLLD: Kurs om bete på öar

Strandäng i skärgården.

Foto: Ylva Berry.

Bete på öarna i skärgården är viktigt för att behålla biologisk mångfald och ett vackert landskap! Vi visar upp skärgårdens värdefulla betesmarkstyper: mosaikbete, skogsbete och strandängar och berättar om hur du kan sköta dem. Vi vill stötta kring hur du får både bra produktionsresultat och bra landskapsskötsel med olika djurslag, samt hur du kan ta dig an utmaningar som sjötransport av djur, stängsling i vatten och daglig tillsyn.

OBS: Kursen är tyvärr inställd det här datumet.

Om det berättar Inger Pehrson, som är betesexpert med mångårig erfarenhet av olika betesdjur och olika betesförhållanden.

Monica Lindén, som sköter betesdriften i Storängsudds naturreservat sedan 7 år, berättar om skötseln av markerna och sina 40 islandshästar. Hon vill även skaffa får och sam- eller växelbeta nästa år.

Kursen hålls ute i fält och alla deltagare får ordna egen mat eller fika. Det går att ta sig dit med kollektivtrafiken och det finns parkeringsmöjlighet för dig som kommer med egen bil. Vi kan hämta dig som kommer med kollektivtrafiken vid den närmaste busshållplatsen och hoppas att några av deltagarna med bil också kan tänka sig att skjutsa.

KURSLEDARE: E-post Inger Pehrson Palustre AB, tfn 0708-203312

FRÅGOR: Praktiska frågor kan du även e-posta till Ylva Berry på Länsstyrelsen Stockholm, se kontaktruta.

Vi mailar ut mer information om kursdagen samt en kunskapssammanställning till alla anmälda när kursdagen närmar sig.

Aktiviteten finansieras av landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Var:
Storängsudds naturreservat, Ingarö
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
24 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Vi vill göra det enkelt att delta även utan att ta egen bil till kursen. Därför ställer vi frågor om hur du tar dig dit. Det går bra att ändra sig när det närmar sig.

Vi behöver samla in personuppgifterna för att redovisa kursen som en aktivitet finansierad av landsbygdsprogrammet.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 29 maj klockan 13.35.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss