• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

22 sep 2023 klocka 09.00 - 16.30

Utbildningsdag för kursledare Webbkurs heder, tillfälle 1

Välkommen till en utbildningsdag om hur du kan processleda kompetenshöjande gruppträffar med stöd av Webbkurs heder - webbkursen om hedersrelaterat våld och förtryck.

Grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och konsekvenserna av detta är viktigt för att kunna ge de som utsätts ett bra bemötande och rätt stöd och skydd, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra attityder i samhället. Webbkurs heder är framtagen med syftet att utgöra ett verktyg för kollegialt lärande i grupp och ge en kunskapsgrund för att utveckla verksamheter för att bättre kunna identifiera utsatta och arbeta förebyggande i frågan.

Syfte: Ge deltagarna kunskap om hur kompetenshöjande gruppträffar kan genomföras med hjälp av Webbkurs heder samt fördjupad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp: Yrkesverksamma som har i uppdrag att kompetensutveckla kollegor inom socialtjänst, skola och förskola om hedersrelaterat våld och förtryck.

inför utbildningen: En förutsättning för deltagande är att du har mandat att utbilda om hedersrelaterat våld och förtryck i den egna organisationen.

Innan utbildningsdagen behöver du själva ha genomfört Webbkurs heder.

Gå till Webbkurs heder här Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen ser gärna att två personer från varje organisation deltar i utbildningen vid samma tillfälle då det skapar förutsättningar för deltagarna att stötta varandra i arbetet med att utbilda och implementera webbkursen i den egna organisationen.

Webbkurs heder lanserades under hösten 2019 och är en grundkurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen är framtagen för att användas i grupp och kompletteras därför med ett kursledarstöd. Webbkurs heder riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola och förskola men kan även användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg och rättsväsendet. Webbkurs heder har tagits fram av Länsstyrelsen i Stockholm i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland och Södertälje kommun.

Var:
Hotell Clarion Amaranten, Kungsholmsgatan 31
Kostnad:
Ingen kostnad, lunch ingår
Sista anmälningsdag:
13 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du har behov av specialkost eller hjälpmedel, vänligen kontakta anija.johansson@lansstyrelsen.se

Det finns 25 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 13 september klockan 23.59.


Kontakt