• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

13 jun 2023 klocka 13.30 - 16.00

Jämställdhetsnätverk för civilsamhällets organisationer

En oskarp bild av många människor som rör sig över ett torg.

Foto: Mostphotos

Välkommen till ett möte där du får möta andra företrädare i organisationer inom civilsamhället som arbetar med jämställdhetsfrågor i sin verksamhet.

Mötet är en del i nätverket för jämställdhet, som Länsstyrelsen Stockholm anordnar möten för flera gånger per år.

Inbjudan riktar sig till dig som arbetar i en nyckelposition inom din organisation med ansvar för utveckling av jämställdhetsarbetet i din organisation.

Nätverksträffarna ska främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte, som kompetensutveckling och strategisk samverkan. Ett annat syfte är att synliggöra era behov och utforma en väg framåt för hur både Länsstyrelsen och nätverket kan vara till stöd i ert arbete med jämställdhet.

Program

Mötet ägnas åt den nya länsstrategin för jämställdhetsintegrering som håller på att tas fram. Strategin är tänkt att användas som en viljeinriktning med tips om vad som behöver göras för att främja jämställdheten inom länets organisationer, det vill säga regionens statliga myndigheter, civilsamhällets organisationer samt de regionala och kommunala myndigheterna.

Den som anmäler sig till mötet ges möjlighet att läsa det första utkastet till text innan vi träffas. Den 13 juni fångar vi upp synpunkter på det förslaget.

Övrigt

Max två personer från varje organisation.

Länsstyrelsen bjuder på fika och kaffe/te. Anmäl om du har några särskilda kostbehov till patrik.edgren@lansstyrelsen.se

Arrangör

Länsstyrelsen Stockholm arrangerar nätverksmötet. Det leds av Patrik Edgren, utvecklingsledare jämställdhetsintegrering.

Var:
Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, Stockholm, plan 4, lokal: Grand
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
10 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du har behov av specialkost eller hjälpmedel, vänligen kontakta patrik.edgren@lansstyrelsen.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 10 maj klockan 23.59.

Kontakt