• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

12 maj 2023 klocka 08.30 - 12.00

Kulturmiljö i den cirkulära planeringen

En stor byggnad i rött tegel med många smala fönster och en brandtrappa. Blå himmel i bakgrunden.

Foto: Maria Legars

Länsstyrelsen, Länsmuseet och Stockholms stad bjuder in dig som arbetar på en kommun med strategisk stadsutveckling, planering, miljöstrategier, antikvariska frågor eller liknande till ett seminarium om kulturmiljö i den cirkulära planeringen.

Allt fler lyfter betydelsen av cirkularitet och återbruk för att lokala och nationella klimat- och miljömål ska kunna uppnås. Kulturarvet har direkt relevans och den befintliga bebyggelsens potential att bidra till hållbar samhällsutveckling och minskad klimatpåverkan är stor. Det har till och med hävdats att framtidens byggnader redan är byggda.

Under vårens kommundag diskuteras kulturmiljöns plats och betydelse i den cirkulära planeringen och hur kan vi skapa synergieffekter mellan kulturmiljö- och klimatarbete på lokal nivå.

Målgrupp

Seminariet riktar sig i första hand till antikvarier eller motsvarande, planerare, miljöstrateger, förvaltningschefer och politiker vid länets kommuner.

Kontakt

För frågor kontakta Stina Hagelqvist, Stockholms läns museum:
stina.hagelqvist@regionstockholm.se

8.30 Kaffe

9.00 Välkommen!

9.10 Kulturmiljö och cirkularitet i ett vidare sammanhang. Föredraget hålls via länk.
Christer Gustafsson, professor Kulturvård, Uppsala universitet

9.30 Arkitektur i ett cirkulärt perspektiv.
Lone Pia Bach, professor Restaureringskonst KKH

10.00 Kaffe och smörgås

10.25 Cirkulär planering – en planarkitekts reflektioner
Ingela Isaksson, planarkitekt, Järfälla

10.50 Stockholms stads handlingsplan för cirkulärt byggande
Jonathan Hummelman, projektledare cirkulärt byggande, Miljöförvaltningen, Stockholms stad

11.10 Klimatarena Stockholm – en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Stockholms län senast 2030
Frida Åberg, Länsstyrelsen Stockholm, Klimatarena Stockholm och Thomas Stoll, IVL Svenska Miljöinstitutet

11.40 Synergieffekter mellan klimat och kulturmiljö i planeringssammanhang. Slutdiskussion.

Var:
Sevenbomssalen, Stockholms stadsmuseum
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
11 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Vid eventuella allergier meddela: maria.legars@lansstyrelsen.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 11 maj klockan 11.00.

Kontakt