• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

02 maj 2023 klocka 14.30 - 16.30

INSTÄLLT: Från jord till bord och allt mellan himmel och skog!

Detta seminarium är tyvärr inställt.

Under vecka 18 är det landsbygdsvecka i hela Sverige och med anledning av detta är du välkommen till Länsstyrelsen Stockholm. Vi bjuder på en eftermiddag med kunskapsgivande presentationer kring livsmedelsförsörjningen, dricksvattnet, jordbruksmarken och skogen och hur de bidrar till att skapa ett hållbart och robust samhälle.

Fokus kommer att vara på de skärningspunkter som finns mellan samhällsplanering, näringsliv och hållbar utveckling. Jordbruksmarken och skogen förknippas med en mängd värden och tjänster samtidigt som de är områden för konflikter och där avvägningar måste ställas mellan olika intressen.

Vi kommer att presentera aktuella strategier och inriktningsdokument som har bäring på jordbruksmarken och skogen i Stockholms län. Ämnen som kommer beröras är bland annat relationen jordbruksmark och livsmedelsförsörjning och kopplingen mellan länets skogsstrategi och friluftslivet.

14.30 Landshövding Anna Kindberg Batra hälsar välkommen!

14.45 Vad påverkar livsmedelsförsörjningen i Stockholms län? – Stockholms läns livsmedelsstrategi

15.05 Offentliga måltider och Stockholmsmåltiden – god pedagogik?

15.20 Att bygga på jordbruksmark – är ni beredda för beslut?

15.45 Skogsstrategin – framtida betydelse för kommuner

15.55 Så leder Friluftsstrategin oss ut i naturen

16.15 Mingel med smakprov av förrätten till Stockholmsmåltiden

Smakprov av Stockholmsmåltiden

Efter presentationerna kommer vi att bjuda på smakprov av förrätten till den nyligen framtagna Stockholmsmåltiden. Stockholmsmåltiden är vår landskapsmåltid när Stockholm blir Europas Gastronomiska huvudstad 2023. Satsningen är en del av vårt arbete med Stockholms läns livsmedelsstrategi. Samtidigt kommer det finnas möjlighet att mingla och ställa mer fördjupande frågor till personal från Länsstyrelsen.

Målgrupp

Politiker och högre tjänstemän på länets kommuner.

Övrigt

Ta med legitimation. Du kommer behöva legitimera dig.

Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, 4 tr, lokaler Grand och Royal
Kostnad:
-
Sista anmälningsdag:
25 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Meddela eventuella allergier och behov av hjälpmedel till katarina.g.haglund@lansstyrelsen.se eller kristina.nigell@lansstyrelsen.se.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 april klockan 23.59.

Kontakt