• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

01 jun 2023 klocka 08.30 - 12.30

Seminarium om skyfallshantering i fysisk planering

Regnvatten forsar ut ur stuprör och ned på gatusten.

Foto: Christina Fagergren/Länsstyrelsen Stockholm.

Du som jobbar med skyfallshantering i fysisk planering i en kommun är välkommen att anmäla dig till Länsstyrelsens seminarium. Under seminariet diskuterar vi skyfallsfrågor inom detaljplaneringen.

På seminariet ges exempel på hur kommuner arbetar med skyfallshantering. Vi kommer även att diskutera knepiga frågor, exempelvis val av rätt skyfallsåtgärd, bedömning av konsekvenser eller reglering av åtgärder i plankartan.

Antalet platser är begränsad, vi ber er att anmäla maximalt tre personer per kommun.

Kostönskemål

Meddela eventuella kostönskemål till: gunilla.kaiser@lansstyrelsen.se

Ta med legitimation

Kom gärna i god tid eftersom alla besökare behöver registrera sig i receptionen. Ta med legitimation. Kaffe serveras från klockan 8.30.

8.30–8.45 Registrering, kaffe och mingel.

8.45–09.00 Länsstyrelsens arbete med skyfallsrisker.

9.00–10.00 Exempel på skyfallshantering i fysisk planering, presentationer från tre kommuner.

10.00–10.20 Paus med fika.

10.20–11.30 Workshop om utmaningar med skyfallshantering i fysisk planering.

11.30–12.15 Presentation och sammanställning av resultat.

12.15–12.30 Summering och planering av fortsatt dialog.

Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
16 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 maj klockan 23.59.

Kontakt