• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

25 apr 2023 klocka 09.00 - 12.00

Nätverksträff: Klimat och energi – regionala utvecklingsplanen och fordonsladdning

Vitsippor i förgrunden, vatten i bakgrunden.

Foto: Christina Fagergren

Klimat- och energinätverket i Stockholms län bjuder in till en nätverksträff. På schemat står två stora teman: klimat- och energifrågor i den regionala utvecklingsplanen samt nuläge och trender för publik fordonsladdning i länet.

Under nätverksträffen får du matnyttig information om dessa teman. Du kan också bidra med egna inspel och synpunkter i gruppdiskussioner.

Program

  • Inledning
  • Aktuell information om klimat- och energifrågor i länet
  • Tema 1: Hur har det gått med klimatet i länet och vad behöver vi ta med till en ny regional utvecklingsplan?
  • Fikapaus
  • Tema 2: Publik fordonsladdning i länet – hur ser läget ut nu och var vill vi vara 2030?
  • Avslutning

Tema 1: Hur har det gått med klimatet i länet och vad behöver vi ta med till en ny regional utvecklingsplan?

Vi diskuterar vad som är de stora klimatfrågorna i vår region, vilka som är relevanta på regional nivå och hur planen kan bli ett stöd för kommunerna i klimatarbetet. Vad behövs när det gäller klimataspekter på energi, transport och byggnation? Vi utgår från den uppföljning av klimatläget i länet som presenterades i februari. Uppföljning av Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen Länk till annan webbplats..

Vi vill fånga upp er expertkunskap och era erfarenheter. Vi kommer inte dokumentera vilken kommun som fört fram vad, utan göra en samlad sammanställning av diskussionerna. Sammanställningen kommer återkopplas den 29 maj, då ett möte genomförs i Region Stockholms ordinarie mötesserie som anordnas genom de RUFS-kontaktpersoner som varje kommun har utsett.

Tema 2: Publik fordonsladdning i länet – hur ser läget ut nu och var vill vi vara 2030?

Den regionala planen för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel Länk till annan webbplats. kom för tre år sedan och nu är det dags att uppdatera den. Vi synar hur tillgången till publika snabbladdare har utvecklats sedan planen kom och får lyssna på hur en laddoperatör ser på möjligheterna för att få till en bra laddinfrastruktur i länet. Hur kan den offentliga sektorn samarbeta bättre med aktörer som är verksamma inom utbyggnaden av snabbladdare för att omställningen ska gå snabbare och smidigare?

Målgrupp

Du som arbetar strategiskt med klimat- och energifrågor inom en kommun i Stockholms län.

Klimat- och energinätverket

Klimat- och energinätverket i Stockholms län drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samarbete med Region Stockholm.

Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Royal
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
18 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 april klockan 23.59.

Kontakt