• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

18 apr 2023 klocka 13.00 - 15.00

Stöd för finansiering av projektansökningar och samverkan för att möta regionala utmaningar

Vapendetalj blå

Har ni utmaningar kring finansiering av förstudie eller projekt? Eller är du nyfiken på möjligheterna att söka medel för att starta eller vidareutveckla samverkan för att lösa regionala utmaningar?

Välkommen på ett digitalt seminarium där du får veta mer om flera olika stödformer som kan vara nyttiga i processen kopplad till att genomföra ett projekt. Vi har bjudit in intressanta talare som informerar om bland annat medfinansiering, förstudiemedel, partnersök i andra länder, studiebesök och stöd under själva ansökningsprocessen.

Informationspunkter

  • Svenska institutet – såddfinansiering och samverkansprojekt.
  • Region Stockholm – projektmedel för hållbar regionalutveckling.
  • Kulturrådet – projektbidrag inom Kreativa Europa.
  • Nordiska ministerrådet – NB8-Grants.
  • Havs- och vatten myndigheten – medfinansiering av EU-projekt.

Länk till eventet och fullständigt program kommer en vecka innan eventet.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till lokala och regionala offentliga aktörer samt organisationer inom privat och ideell sektor.

Anmälan

Anmäl dig till eventet här Länk till annan webbplats.

Kontakt

Vid frågor kontakta David Norman, Storsthlm, david.norman@storsthlm.se.

Arrangörer

Seminariet arrangeras i samverkan mellan Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, Stockholms stad och Storsthlm.

Var:
Digitalt, länk till eventet kommer en vecka innan
Kostnad:
-
Sista anmälningsdag:
17 apr 2023

Kontakt