• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

21 jun 2023 klocka 13.00 - 16.00

Planstödsmöte

Två personer tittar på en karta, illustration.

Bild: Mostphotos.

Länsstyrelsen i Stockholm har stående tider för planstödsmöten där kommunerna genom planarkitekter kan boka och diskutera diverse sakfrågor innan samråd, innan granskning och inför antagande av planen.

Planstödsmötena vänder sig främst till kommunens planarkitekter som arbetar med planprogram, detaljplaner och miljöbedömningar.

Från Länsstyrelsens sida deltar planhandläggare och vid behov sakkunniga från Länsstyrelsens olika verksamheter. På det viset stödjer vi effektiva planprocesser, tryggad bostadsförsörjning och hållbar utveckling i länet.

Anmäl er

Hur ni anmäler er, tider för andra planstödsmöten och mer om tidig planeringsdialog hittar ni på sidan Planering och byggande.

Planering och byggande – planstödsmöten

Kontakt

Kontakta oss på e-post plan.stockholm@lansstyrelsen.se

Var:
Skype
Kostnad:
Alla möten är kostnadsfria
Sista anmälningsdag:
07 jun 2023

Kontakt