06 mar 2023 klocka 16.00 - 18.00

"Planering av naturvägledning" i den blivande nationalparken i Nämdöskärgården

Träskylt om en vandringsled i skärgårdsmiljö, i bakgrunden en stötta. Sommar och sol.

En vägvisande skylt om en kulturstig på Bullerö. Foto: Länsstyrelsen.

Workshop om ”Naturvägledning och teman” för blivande nationalparken i Nämdöskärgården. Denna workshop riktar sig till en begränsad inbjuden grupp.

Arbetet med att ta fram ett förslag inför bildande av en ny nationalpark i Nämdöskärgården löper på. Målet är att nationalparken ska invigas år 2025. En viktig del i arbetet är att planera för besökare – att de på ett inspirerande vis ska erbjudas fördjupad kunskap och minnesvärda upplevelser när de besöker området.

För att skapa en struktur kring den kommande naturvägledningen har en första version av en ”strategi för naturvägledning” arbetats fram inom nationalparksprojektet.

Bildandeprojektet för den planerade nationalparken har bjudit in en referensgrupp till denna workshop för att få synpunkter på strategin.

Workshopen leds av SLU Centrum för naturvägledning.


Var:
Workshopen hålls digitalt. Länk till skickas ut senast på måndag förmiddag den 6 mars.
Kostnad:
Det kostar inget att delta
Sista anmälningsdag:
05 mar 2023

Kontakt