• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

29 mar 2023 klocka 09.00 - 16.00

Säker dricksvattenförsörjning under höjd beredskap

Vattendunk, krislåda, militär, räddningstjänst, polis - ett bildkollage som symboliserar de olika delarna av totalförsvaret.

Foton: MSB och Försvarsmakten.

Vårt civila försvar ska stärkas och planeringen för dricksvattenförsörjningen under höjd beredskap behöver utvecklas. Välkommen till ett kunskapshöjande seminarium och dialog!

Länsstyrelsen samordnar planeringen och förberedelserna för det civila försvaret i länet och samverkar med Försvarsmakten i totalförsvarsplaneringen. Vi stödjer också kommuner och regioner i arbetet med civilt försvar. Det innebär bland annat att vi erbjuder kompetenshöjning inom totalförsvar och stöd i arbetet med krigsorganisation.

Seminariet är del av en satsning som Länsstyrelsen Stockholm under 2023 och framåt gör för att öka vår gemensamma förmåga i länet att säkerställa dricksvattenförsörjningen under störda förhållanden.

Målgrupp

Målgrupp för seminariet är i första hand kommunala beredskapssamordnare (el. motsvarande), säkerhetschefer, VA-chefer, driftchefer för vatten och ledningsnät samt andra befattningar inom kommun och VA-verksamhet som berörs av planering för dricksvattenförsörjning under höjd beredskap.

Vill du bidra med egna erfarenheter?

Har ni aktuella och relevanta erfarenheter kopplade till dricksvatten som ni vill dela? Vi vill gärna lyfta goda exempel, men även erfarenheter av svårigheter som kan uppstå. Hör av er så snart som möjligt om ni kan tänka er att dela med er av egna erfarenheter under dagen! Kontaktuppgifter nedan.

Begränsat antal platser, anmäl dig innan den 15 mars 2023

Vi önskar att så många av länets aktörer som möjligt är representerade. Vid stort intresse kan vi tyvärr behöva begränsa antalet deltagare från enskilda organisationer. Skulle detta bli fallet lämnar vi besked till berörda senast 17 mars.

Antalet platser är begränsat till 90. Vi uppmanar alla intresserade att anmäla sig så snabbt som möjligt. Anmälan stänger den 15 mars.

Om utbildningen är fullbokad, kontakta oss (kontaktuppgifter nedan) för att anmäla er till reservlistan.

Kaffe och smörgås finns framdukat från kl. 08.45. Vi bjuder på lunch och fika under dagen.

Välkommen!

Målet att vi tillsammans under dagen ska:

  • öka kunskapen inom dricksvattenförsörjning under höjd beredskap eller störda förhållanden
  • finna gemensamma utgångspunkter och strategier för planeringen i länet
    identifiera åtgärder för att öka förmågan till dricksvattenförsörjning under höjd beredskap.

Programmet är uppbyggt med presentationer varvade med samtal och diskussioner bland deltagarna på plats. Vi kan tyvärr inte erbjuda digital medverkan.

Var:
Nalen, Regeringsgatan 74. Lokal Pelarsalen. OBS! Ingång från David Bagares gata 17, runt hörnet från huvudentrén.
Kostnad:
Ingen kostnad. Ej avbokad plats debiteras 500 kr.
Sista anmälningsdag:
15 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 mars klockan 23.59.

Kontakt