02 jun 2023 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter

En illustration av en våg med två vågskålar. Ett barn sitter i den ena vågskålen och får den sidan att väga tyngre.

Länsstyrelsen Stockholm erbjuder en barnrättsstrategsutbildning under fyra dagar. Utbildningen ger dig övergripande kunskaper om barnkonventionen samt kunskap om hur du kan använda den i praktiskt arbete.

Utbildningen är fördelad på fyra tillfällen under sex månader. Den kommer att innehålla teoripass, workshoppar, diskussioner och hemuppgifter.

Målet är att deltagarna efter en fyradagarsutbildning ska ha tillägnat sig övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.

Utbildningsdagar

 • 2 juni
 • 1 september
 • 27 oktober
 • 14 december

Målgrupp

Personer som arbetar på strategisk nivå med barns rättigheter inom kommun eller region.

Utbildare

Marie Lundin Karphammar och Sylvia Carlsdotter från SKR.

Dag 1 – 2 juni

 • Barnkonventionens bakgrund och ställning fr.o.m. 2020-01-01. Vad blir skillnaden?
 • Barnkonventionens artiklar. Workshop: En praktisk övning i grupper.
 • Barnkonventionens grundprinciper, barnsyn och hur konventionen ska tillämpas i praktiken.
 • Barnkonventionen i förhållande till svensk lagstiftning.
 • Begreppen barn, barnsyn, barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv diskuteras.
 • Principen om barns bästa.
 • Barnkonventionens implementeringsartiklar och Sveriges strategi från 2010 att stärka barnets rättigheter. Hur ska barnkonventionen implementeras i verksamheten?
 • Genomgång av hemuppgiften som deltagarna ska redovisa under utbildningsdag 2. Hemuppgift: Hur är barnkonventionen redan implementerad i din kommun och verksamhet?

Målet med dag 1 är att deltagarna får kunskap om barnkonventionens innehåll och barnsyn och hur barnkonventionen kan användas som ett pedagogiskt verktyg och metod för att stärka barnets rättigheter i den egna verksamheten.

Dag 2 – 1 september

 • Workshop: Genomgång av hemuppgiften från utbildningsdag 1.
 • SOU 2020:63 Barnkonventionen och svensk rätt.
 • Teori och workshop: Att upprätta en handlingsplan för den egna verksamheten utifrån Sveriges Strategi (2010) att stärka barnets rättigheter.
 • Diskussion: Vilka artiklar är kopplade till din verksamhet? Hur ska ni i er verksamhet förmedla och leva barnkonventionens barnrättsperspektiv och barnsyn?
 • Principen om barns rätt till delaktighet. Metoder för delaktighet och inflytande för barn. Eventuellt gästföreläsare.
 • Genomgång av hemuppgiften som deltagarna ska redovisa under utbildningsdag 4. Hemuppgift: Upprätta en handlingsplan att implementera barnkonventionen i den egna verksamheten. Inläsning av utbildningsmaterialet "Upprätta en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa" inför utbildningsdag 3.

Målet med dag 2 är att deltagarna får en fördjupad kunskap om vad det innebär att arbeta med ett barnrättsperspektiv i den egna verksamheten och att få grundläggande kunskap om hur en handlingsplan kan upprättas. Vidare är målet att deltagarna får kunskap om vad det innebär att ge barn delaktighet och inflytande.

Dag 3 – 27 oktober

 • Hur och när ska verksamheten arbeta formellt och informellt med prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser enligt artikel 3?
 • Genomgång av genomförande av en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa i teori och praktik.
 • Workshop: Upprättande av en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa.
 • Vägledningen: Ds 2019:23 och genomgång av aktuell rättspraxis. Hur barnkonventionen ska tolkas och tillämpas.
 • Genomgång av hemuppgiften som deltagarna ska redovisa under utbildningsdag 4. Hemuppgift: Att genomföra en prövning av barnets bästa/barnkonsekvensanalys.

Målet med dag 3 är att deltagarna får kunskap om innebörden av artikel 3 och hur prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser kan planeras och genomföras.

Dag 4 – 14 december

 • Aktuellt inom barnrätten.
 • Eventuell gästföreläsare om praktiskt barnrättsarbete i kommunal/regional verksamhet.
 • Workshop: Deltagarna delar med sig av sina hemuppgifter att upprätta en handlingsplan och/eller en prövning av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser.
 • Fördjupad kunskap i de delar som framkommit från deltagarnas önskemål.
 • Teori och diskussion om genomförande av en grundutbildning i barnkonventionen till de egna medarbetarna.
 • Workshop: Hur går vi vidare med barnrättsarbetet i den egna verksamheten?

Målet med dag 4 är att deltagarna har motivation och kunskap att genomföra ett barnrättsarbete i den egna verksamheten.

Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
26 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du har allergier, kostpreferenser eller har behov av tillgänglighetsanpassning för att delta på utbildningen kontakta: katarina.edlund@lansstyrelsen.se

Det finns 26 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 26 maj klockan 23.59.Jag arbetar inom * (obligatorisk)
Jag arbetar inom
Kontakt