• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

14 mar 2023 klocka 13.30 - 14.30

Länsstyrelsens stöd inom funktions- och barnrätt #Delaktighetsboosten

Välkommen på ett informationsmöte om 2023 års erbjudande om processtöd till kommuner och regionen inom funktionshinderområdet, den så kallade #Delaktighetsboosten. 

Kommuner och regionen kan ansöka om stöd för att exempelvis ta fram strategier och handlingsplaner inom funktionshinder- eller rättighetsområdet. Under 2023 prioriterar Länsstyrelsen ansökningar som rör stöd för att utveckla arbetet med delaktighet och involvering av barn med funktionsnedsättning inom olika verksamhetsområden.

Målgrupp

Tjänstepersoner och förtroendevalda i länets kommuner och region som arbetar med funktions- och/eller barnrätt inom skola, kultur och fritid, socialtjänst, stadsplanering eller andra relevanta verksamhetsområden.

Program

Klockan 13.30–14.30.

 • Vad är #DelaktighetsBoosten? Om funktionshinderfrågor och barnrätt.
  Länsstyrelsen och SWECO.
 • Beskrivning av hur en kommun arbetat med att ta fram metoder för att involvera barn och unga med funktionsnedsättning i kultur- och fritidsfrågor.
  SWECO.
 • #DelaktighetsBoosten – vad kan kommunerna och regionen ansöka om processtöd till och hur.
  Länsstyrelsen och SWECO
 • Andra insatser som Länsstyrelsen erbjuder.
 • Frågor från deltagarna om #DelaktighetsBoosten.

Behov av tillgänglighetsstöd?

Om du har behov av tillgänglighetsstöd för att delta på informationsträffen, till exempel teckenspråkstolk, vänligen meddela katarina.edlund@lansstyrelsen.se

Var:
Digitalt, en länk till mötet skickas till deltagarna senast 12 mars.
Kostnad:
-
Sista anmälningsdag:
10 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 10 mars klockan 23.59.

Kontakt