20 feb 2023 klocka 13.00 - 15.00

Nätverksmöte om barn som försvinner

Illustration av personer som sitter på en tunnelbana.

Illustration: Kristine Widlert

Länsstyrelsen har fått ett nytt uppdrag som handlar om brottsförebyggande föräldraskapsstöd. För att koppla ihop uppdragen ensamkommande och barn som försvinner med det nya uppdraget om föräldraskapsstöd kommer vi här att diskutera hur detta hänger ihop.

Under nätverksträffen kommer vi prata om frågor som: Finns det till exempel på arbetssätt där ni har kontakt med ursprungslandet, vårdnadshavare eller socialtjänst? Hur kan tryggheten säkerställas samtidigt som risk för brottslighet och psykisk ohälsa minskar? Flera av de ensamkommande barnen har vårdnadshavare i sina hemländer och ursprungsländerna vill gärna ha hem sina barn – hur kan socialtjänsten vara proaktiva i att möjliggöra detta?

Målgrupp

Tjänstepersoner på kommuner, myndigheter och civilsamhällsorganisationer.

Program

13.00 Amanda Netscher hälsar välkomna och ger info.

13.10 Kristin Marklund om det nya föräldrastödsuppdraget.

13.20 Lotta Thorelius och Feryal Lövström om erfarenheter av att arbeta med ursprungsländerna. Vinster med det?

13.45 Paus med kaffe och kaka/frukt.

14.00 Hur kopplar vi ihop uppdragen? Gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.

14.45 Träffar framöver, tider och teman.

15.00 Slut.

Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
12 feb 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Eventuella allergier meddelas till: amanda.netscher@lansstyrelsen.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 februari klockan 23.59.

Kontakt