Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

09 mar 2023 klocka 13.00 - 16.00

Träff med Kvinnofridssamordnarnätverket

Illustration med Globen, stadshuset i Stockholm, kyrktorn, höghus, gård, en ko, en fyr och en segelbåt. Framför syns kugghjul. En illustration som ska visa på samverkan.

Illustration: Christina Heitmann

Länets kvinnofridssamordnare välkomnas till en träff som ger fördjupad kunskap om hur samordnarrollen utifrån lokala förutsättningar kan vara en del av kunskapskedjan med syfte att motverka våld och erbjuda insatser till våldsutsatta och våldsutövare.

Träffen innehåller presentationer, gruppdiskussioner samt nyheter från Länsstyrelsen och Storsthlm.

Gemensam lunch serveras klockan 12.00.

Program

13.00 Välkomna

13.15 Statskontorets rapport ”Mäns våld mot kvinnor – en analys av myndigheternas arbete med den nationella strategin” – Lisa Hörnström Bokerud, Statskontoret

13.45 Workshop: samordnarens roll i kunskapskedjan

14.30 Paus med fika

14.50 Lärande exempel

15.20 Aktuellt från Storsthlm

15.35 Aktuellt från Länsstyrelsen

15.45 Avslutning

Var:
Lokal meddelas närmare tillfället för träffen
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
03 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Eventuella allergier eller kostpreferenser meddelas till: anija.johansson@lansstyrelsen.se

Kontakt