22- 23 mar 2023 klocka 09.00 - 16.00

Grundkurs i oljeskadeskydd, tillfälle 1

Strandnära oljesanering.

Strandnära oljesanering. Foto: Håkan Karlsson/Kustbevakningen

Välkommen till en kurs som ger grundläggande kunskaper om oljans skadeverkningar och miljöeffekter vid utsläpp, liksom kunskap och förståelse om samhällets resurser och förmågor vid oljeutsläpp till sjöss, på land eller i vattendrag.

Kursen genomförs vid två tillfällen, 22–23 mars samt 3–4 maj 2023.

Den riktar sig till samtliga räddningstjänster inom Räddningsregion Östra Svealand, andra räddningstjänster, kommuner och samverkansaktörer.

Kursinnehåll:

  • Lagar och regler
  • Samverkan
  • Oljans miljöpåverkan
  • Kunskap om vanliga oljetyper
  • Digitala beslutsstöd och beräkningsprogram
  • Beredskapsplanering
  • Miljömål
  • Socioekonomiska
    effekter

Denna grundkurs är återkommande och utgör första steget av fyra i ett utbildningspaket. Behovet av att gå samtliga fyra steg beror på kursdeltagarens roll/funktion på arbetsplatsen.

Mål:

Att ge deltagarna en grundläggande kunskap på området oljeskadeskydd och även nödvändiga förkunskaper inför fortsatt utbildning. Ökad kunskap kan på sikt leda till höjd förmåga och därmed bättre förutsättningar för att i samverkan hantera en större oljeskadehändelse till sjöss, på land eller i vattendrag.

Dagarna riktar sig främst till berörda aktörer såsom räddningstjänster, kommunala miljö- och eller tekniska förvaltningar. Utöver dessa utgör även Länsstyrelsen, Kustbevakningen och andra aktörer/organisationer som kan bli verksamma, målgrupp för Steg 1.

Arrangör:

IVL:s Oljeskadegrupp i samarbete med Länsstyrelsen och Samverkan Stockholmsregionen.

För genomförd kurs utfärdas diplom.

Program Dag 1

Samling 8.30–9.00

09.00–09.20 Introduktion, syfte och mål samt förväntningar med dag 1
09.20–10.00 Hotbilden, varifrån kan vi vänta oss utsläpp?
10.00–10.10 Paus
10.10–10.50 Lagar och regler som styr bekämpning och sanering samt miljömål som berörs
10.50–11.30 Ansvar och roller – Samverkan – Nationella resurser: beredskapsplanering
Regional oljeskyddsplan och förberedd gemensam regional inriktning: Utsläpp av olja och
andra skadliga ämnen till sjöss.
11.30–12.15 Lunch
12.15–12.55 Kunskap om vanligt förekommande oljetyper såsom rå-, bunker-, hybrid- och
tallolja
12.55–13.35 Oljans och andra drivmedels miljöpåverkan utifrån egenskaper,
förändringsprocesser och spridning
13.35–14.00 Paus
14.00–14.50 Grupparbete: Prova på metodik för att bedöma oljetypers egenskaper och hur de beter sig i miljön, inkl. redovisning
14.50–16.00 Sammanfattning dag 1

Program Dag 2

Samling 8.30–9.00

09–09.15 Syfte och mål med dag 2
09.15–09.55 Socioekonomiska effekter
09.55–10.35 Grupparbete: NSO, MSB Oljeskyddspärm och Oljejouren
10.35–10.50 Paus
10.50–11.30 Digitala beslutsstöd och beräkningsprogram: SeaTrackWeb, Miljöatlas
11.30–12.15 Paus
12.15–12.55 Sanering och Saneringsmanual – Händelser från verkligheten
12.55–14 Mini Tabletop: Vad händer vid ett hotande utsläpp – vilka verktyg och roller
aktiveras beroende på oljetyp, mängder, hotad miljö?
14.00–14.30 Sammanfattning dag 2
14.30–16.00 Erfarenhetsåterföring

Var:
Svenska Miljöinstitutet IVL:s lokaler Valhallavägen 81, Stockholm
Kostnad:
4 300 kr per person exklusive moms. Lunch och kaffe ingår.
Sista anmälningsdag:
13 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 5 lediga platser kvar.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss