14 feb 2023 klocka 14.00 - 16.00

EU-finansiering för klimat­insatser

Vindkraftverk bortom en solbelyst åker med mörka moln i bakgrunden

Vill din organisation genomföra insatser för att främja den cirkulära ekonomin i Stockholmsregionen? Nu finns det möjlighet att söka EU-finansiering från Europeiska Regionalfonden (ERUF) till projekt för att öka cirkulariteten, främja resurs- och energieffektivisering, minska mängden avfall eller främja cirkulära produktionsprocesser.

Vill din organisation identifiera kompetens- eller rekryteringsbehov för klimatomställningen för att nå målen med reduktion av växthusgaser? Nu finns det möjlighet att söka EU-finansiering från Europeiska Socialfonden (ESF+) till förstudier för att utveckla kompetensutvecklings- och rekryteringsplaner eller planera ett större genomförandeprojekt.

Har din organisation idéer eller vill du diskutera med andra om hur dessa utlysningar om EU-finansiering kan användas för att ta an oss nämnda klimatutmaningar utifrån Stockholmsregionens behov? Då är du välkommen att delta i mobiliseringsmötet för klimatinsatser.

Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet inleder mötet och berättar mer om de möjligheter som finns för EU-finansiering:

Främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin - Tillväxtverket Länk till annan webbplats.

Kompetensbehov för reduktion av växthusgaser - Svenska ESF-rådet Länk till annan webbplats.

På mötet genomför vi två parallella workshops där du kan bolla idéer med andra och handläggare från Tillväxtverket eller Svenska ESF-rådet för att diskutera möjligheter till EU-finansiering för klimatinsatser som passar utlysningarna.

Mötet vänder sig till Stockholmsregionens aktörer

  • som vill främja cirkulär ekonomi: offentliga organisationer, akademin, företagsnoder,
    samverkansplattformar, med flera
  • som har kompetensbehov för klimatomställning: bransch-, arbetsgivar-, medlemsorganisationer eller organisationer med minst 25 anställda från offentlig, privat eller idéburen sektor, med flera.

Mötet arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelsen Stockholm, Region Stockholm, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet.

Var:
Svenska ESF-rådet, Västgötagatan 5, Stockholm
Kostnad:
Sista anmälningsdag:
13 feb 2023

Kontakt