25 maj 2023 klocka 08.30 - 16.00

Utbildning i stabsmetodik (tillfälle 2)

Vapendetaljer orange

Effektiv krishantering är en förutsättning för att hantera samhällsstörningar av olika slag. Länsstyrelsen Stockholm välkomnar dig som ingår i en krisledningsstab i en kommun, regionen eller ett räddningstjänstförbund till en heldagsutbildning i stabsmetodik.

För att kunna hantera olika typer av samhällsstörningar, som ofta präglas av både tidspress och oklara förhållanden, kan ett strukturerat stabsarbete vara vägen framåt mot en effektiv krishantering. Att arbeta utifrån en på förhand bestämd stabsmetodik skapar goda förutsättningar för att kunna hantera situationer som exempelvis kräver snabba, korrekta och samordnade beslut.

Länsstyrelsen i Stockholms län har gett Combitech AB i uppdrag att ta fram och genomföra en grundläggande stabsutbildning. Upplägget är en endagsutbildning, där teori varvas med praktiska övningsmoment.

Utbildningen börjar klockan 9.00 och slutar senast 16.00. Kaffe, te och smörgås serveras från 8.30. Lunch ingår.

Målgrupp

Grundutbildningen riktar sig till dig som ingår, eller så småningom kommer att ingå, i en krisledningsstab i en kommun, regionen eller räddningstjänstförbund i Stockholms län. Utbildningen riktar sig främst till dig som tidigare inte har deltagit på en stabsutbildning.

Syfte och lärandemål

Syftet är att erbjuda en grundläggande utbildning i stabsarbete som ska stärka krishanteringsförmågan hos de olika organisationerna. Målet är att deltagarna efter genomförd kurs ska ha grundläggande kunskap om stabens syfte, organisation och uppgift samt kunna tillämpa verktyg och arbetssätt för ett effektivt stabsarbete.

Kursinnehåll

Kursen är indelad i fyra block:

  • Kriser: samhällsstörningar, det svenska krishanteringssystemet, gemensamma grunder och Samverkan Stockholmsregionen.
  • Staben: funktioner, stabsarbetsplatsen, dokumentation/loggföring.
  • Stabsarbete: stabsmöten, stabens verktygslåda, lägesbild, praktiska övningsmoment.
  • Utmaningar: staben vs ordinarie verksamhet, uthållighet, stress, praktiska övningsmoment.

Flera kurstillfällen

Utbildningen genomfördes första gången under 2022 och kommer att erbjudas vid ett flertal tillfällen under 2023. I nuläget finns det två tillfällen inbokade: 25 april och 25 maj. Datum för nästa höst kommer längre fram.

Varje utbildningstillfälle har 20 utbildningsplatser. Om antalet anmälda överskrider antalet platser förbehåller sig Länsstyrelsen rätten att göra ett urval av deltagarna för att på det sättet försöka skapa en jämn fördelning mellan representerade aktörer.

Efter sista anmälningsdag får du besked om du har fått plats på kursen eller inte.

Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
14 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Eventuella allergier meddelas till: emma.m.palmgren@lansstyrelsen.se

Sista anmälningsdag är den 14 maj klockan 23.59.


Kontakt