• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

29 mar 2023 klocka 09.00 - 12.00

Blir det vi bygger bra? – I spåren av trafikbullerförordningen

Logotyp med texten "Bullernätverket Stockholms län"

Bullernätverket bjuder in till ett seminarium om bostadsutformning och lagstiftning. Under seminariet kommer vi att belysa problem och svårigheter inom området samt lösningsorienterade exempel.

Under mötet kommer vi visa goda och mindre bra exempel på byggnationer, prata om tekniska lösningar, klagomålshantering och mycket annat.

Boverket och SL är inbjudna att delta på seminariet. På plats finns också delar av Bullernätverket som bland annat kommer ge exempel på bebyggelse utifrån trafikbullerförordningen.

Målgrupp

Miljöhandläggare och samhällsplanerare samt andra sakkunniga inom buller.

Trafikbullerförordningen (SFS 2015:216)

Trafikbullerförordningen kom till med det uttalade syftet att underlätta bostadsbyggande i bullerutsatta lägen och höjningen av riktvärdena gjordes helt utan reflektioner kring effekter på människors hälsa. Vi börjar nu se konsekvenserna av det.

Bullernätverket

Bullernätverket i Stockholms län är ett forum för samverkan i bullerfrågor. Målet med nätverket är att öka den regionala kompetensen inom bullerområdet och att skapa förutsättningar för att miljömålen för buller ska uppnås. För att nå detta mål ska nätverket stimulera erfarenhetsutbyte och utveckling av metoder för att åtgärda bullerproblem samt bidra till kunskapsspridning inom buller- och ljudmiljöfrågor. Nätverket är ett forum som bidrar till samverkan över kommun- och yrkesgränser.

Information

Seminariet kostar 400 kronor exklusive moms. Fika och lättare lunch ingår.

Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand/Royal
Kostnad:
400 kronor exkl. moms
Sista anmälningsdag:
20 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Eventuella allergier och specialkost meddelas till: stefan.a.larsson@lansstyrelsen.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 mars klockan 23.59.

Kontakt