14 feb 2023 klocka 10.00 - 13.00

Nätverksmöte för kommuner intresserade av jämställdhetsintegrering

Människor som går över ett övergångsställe sommartid

Välkommen till en halvdag där du får möta andra kommuners nyckelaktörer. Målet är att vi alla ska hjälpa varandra att utveckla det externa jämställdhetsarbetet gentemot brukare, medborgare, kunder och andra målgrupper med syfte att bidra till att de jämställdhetspolitiska målen snabbare uppfylls.

Målgrupp

Vi riktar oss till dig som arbetar i en nyckelposition inom din organisation med ansvar för utveckling av jämställdhetsarbetet i din organisation.

Nätverksmötet kommer att bedrivas i dialogform och ger dig möjligheter att reflektera över jämställdhetsarbetet och dess implementering din verksamhet. Förmiddagen innehåller följande moment:

Fokuset för mötet är att nätverka med varandra och att diskutera utmaningar, lösningar, strategier och metoder.

Nätverksträffarna ska främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte, som kompetensutveckling och strategisk samverkan. Ett annat syfte är att synliggöra era behov och utforma en väg framåt för hur både Länsstyrelsen och nätverket kan vara till stöd i ert arbete med jämställdhet.

Övrigt

Vi rekommenderar att du tar med dator för att ha möjlighet att göra kopplingar till era styrdokument.

Max två personer från varje organisation.

Arrangör

Länsstyrelsen Stockholm arrangerar nätverksmötet. Det leds av Patrik Edgren, utvecklingsledare jämställdhetsintegrering.

Länsstyrelsen bjuder på lunch.

  • Presentationsrunda
  • Uppföljning av jämställdhetsintegreringen i länet
  • Kommunala statistikbaser
  • Diskussion: Hur kan Länsstyrelsen stötta er?
  • Guide för användbar uppföljning och styrning av ert jämställdhetsarbete
  • Vägen framåt: Regional strategi 2024 – 2027
  • Kommande nätverksmöten 5 maj och teman för träffarna
  • Övriga frågor
Var:
Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, Stockholm, Plan 4, Lokal: Grand. Medtag id-kort.
Kostnad:
Sista anmälningsdag:
21 jan 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Meddela patrik.edgren@lansstyrelsen.se om du har någon allergi eller intresse av att äta vegetariskt.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 21 januari klockan 23.59.

Kontakt