31 jan 2023 klocka 09.30 - 15.30

Räddningstjänst under höjd
beredskap

Vapendetalj blå

Kriget i Ukraina påverkar oss alla på olika sätt och vi lever i en värld som ständigt förändras. Beredskapsfrågor och intresset för höjd beredskap har ökat väsentligt under senare tid. Föreningen Sveriges Brandbefäl – Stockholm Gotland, MSB, Storstockholms brandförsvar och Länsstyrelsen i Stockholms län bjuder in till seminarium kring räddningstjänst under höjd beredskap. Under dagen informerar även MSB om FOI studie – erfarenheter från räddningstjänsten i Ukraina.

Aktiviteten är ett samarrangemang mellan Sveriges Brandbefäl – Stockholm Gotland, MSB, Storstockholms brandförsvar och Länsstyrelsen i Stockholms län. Seminariet är en öppen aktivitet och man behöver inte vara medlem i föreningen Sveriges brandbefäl för att deltaga.

Välkommen till ett intressant seminarium kring ett aktuellt ämne!

Program

Ove Brunnström och Magnus Gärtner MSB informerar om:

  • FOI studie – erfarenheter från räddningstjänsten i Ukraina
  • Beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen
  • Information om regeringsuppdrag – planeringsförutsättningar för kommunal
    räddningstjänst under höjd beredskap.

Förbundsdirektör Peter Arnevall Storstockholms brandförsvar informerar om SSBF:s
arbete med RUHB:

  • Vart är vi och vilka begränsningar finns?

Länsstyrelsen informerar om:

  • Det nya Östra civilområdet, Länsstyrelsens ansvar under höjd beredskap.

Under dagen kommer det finnas utrymme för frågor och dialog.

Morgonkaffe och lättare lunch ingår under dagen.

Medtag legitimation.

Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66 plan 4
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
23 jan 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 januari klockan 23.59.

Kontakt