25 jan 2023 klocka 13.15 - 17.00

Hållbarhetsforum: Fossilfri skärgårdstrafik

Stockholms skärgård. Klippor och vatten.

Foto: Christina Fagergren

Pilot Stockholms skärgårds arbetsgrupp bjuder in aktörer och intressenter med koppling till skärgårdstrafiken för utbyte och delaktighet kring aktuella initiativ inom området, samt för en inblick i forskning, nuläge och framtid. 

Ambitionen är att snabba på utvecklingen genom att stimulera till konkreta handlingar och åtgärder, synergier och samarbeten. Vi vill tillsammans hitta vägar fram mot en fossilfri skärgårdstrafik i god tid före 2030.

Välkommen önskar Pilot Stockholms skärgårds arbetsgrupp för en fossilfri skärgårdstrafik, vilken består av representanter från Länsstyrelsen Stockholm, Skärgårdsstiftelsen, SIKO, Nordiska skärgårdssamarbetet och Region Stockholm.

Observera att endast inbjudna personer har möjlighet att delta på detta hållbarhetsforum.

Pilot Stockholms skärgård

Pilot Stockholms skärgård syftar till att stärka den regionala förvaltningen av vår skärgårdsmiljö. Länsstyrelsen Stockholm leder projektet i samverkan med engagerade aktörer, organisationer, förvaltare och politiker från lokal och regional nivå. Vi verkar där förbättringsbehoven är störst och utifrån bästa tillgängliga kunskap. Projektet ingår i Havs- och vattenmyndighetens övergripande projekt kring utveckling av regionala ekosystembaserade förvaltningsmodeller för att uppnå det nationella miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.

Var:
Stockholm
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
12 jan 2023

Kontakt