16 feb 2023 klocka 08.30 - 16.15

Samverkanskonferens polisområde Stockholm syd

Polisområde Stockholm syd bjuder tillsammans med Länsstyrelsen, Nacka kommun och Haninge kommun in till 2023 års samverkanskonferens.

Temat för konferensen är våra unga medborgare. Konferensen kommer ge möjlighet både till kunskapsinhämtning och diskussioner mellan polis och kommuner på alla nivåer.

Program

Under förmiddagen kommer vi genom några av de namnkunniga personerna inom brottsområdet få en inblick i dagens utmaningar. Forskarna Henrik Andershed professor från Örebro universitet, Amir Rostamis docent från högskolan i Gävle, samt SKRs brottsförebyggande expert Greta Berg kommer att tala.

Eftermiddagen är indelad i flera kortare seminarier där vi får ta del av och diskutera det arbete som görs i kommuner i polisområdet: förebyggande arbete i förskolan och i skolan, strukturerad samverkan kring individer och stödcentrum.

Observera att aktiviteten endast vänder sig till särskilt inbjudna.

Var:
Profil Hotell Nacka, Värmdövägen 84. Fika och uppsamling klockan 8:30–9:00.
Kostnad:
Sista anmälningsdag:
27 jan 2023

Kontakt