24 nov 2022 klocka 10.00 - 16.00

Regional konferens om mänskliga rättigheter

Illustraerad bild på människor framför huskroppar och en byggnadskran. En person sitter i rullstol.

Illustration: Annefrid Sjöman.

Välkommen till en konferens med fokus på hur arbetet med mänskliga rättigheter kan utföras inom offentlig verksamhet. Detta är en av fyra konferenser runt om i landet som anordnas i samverkan mellan Uppsala universitet, Sveriges regioner och kommuner och länsstyrelserna.

Hur kan arbetet med mänskliga rättigheter utföras och utvecklas?

Vid konferensen presenterar och diskuterar vi idéer, resultat och framför allt goda exempel från kommuner, regioner och länsstyrelser. Dagen innehåller spännande föreläsningar om:

• Hur vi kan vi mäta kommunens arbete med mänskliga rättigheter

• Hur kan rasism påverka individers möjlighet till att forma sitt eget liv

• SKR:s arbete med mänskliga rättigheter

• Mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden.

• Institutet för mänskliga rättigheter och prioriteringar för 2023

Se programmet i sin helhet nedan.

Detta är en av fyra regionala konferenser som arrangeras under vintern 2022. Övriga konferenser arrangeras i Umeå den 30 november, Göteborg den 8 december och i Malmö den 14 december i år. Du hittar anmälan till dem via samma anmälningslänk uppe till höger på denna sida.

9.00 Registrering och fika

10.00 Konferensen inleds

 • Sveriges nya myndighet, Institutet för mänskliga rättigheter, presenterar sig
  Hur arbetar den nya myndigheten och vad innebär det för kommuner och regioner och deras verksamheter?
 • Mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden i det lokala och regionala Sverige
  Den statliga värdegrunden omfattar principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsikts-bildning, respekt samt effektivitet och service. Tillsammans utgör de gemensamma principer för en god förvaltning. Det är dock inte endast statliga aktörer som omfattas av ovan nämnda principer, utan de är i lika hög grad bindande för offentliga aktörer inom lokal och regional verksamhet.
 • Föreläsningen behandlar den statliga värdegrundens sex principer, dess ursprung samt på vilket sätt som de är bindande även för lokala och regionala aktörer. Föreläsningen behandlar även relationen mellan värdegrunden och de mänskliga rättigheterna.
  Olof Wilske, lektor i konstitutionell rätt Uppsala universitet
 • Mänskliga rättigheter i Stockholms län och vägen framåt
  Länsstyrelsen Stockholm har sedan 2016 följt de mänskliga rättigheternas utveckling i regionen. Genom att belysa FN:s granskning av förhållanden i Stockholm kommer det här passet att med hjälp av data peka på områden där arbetet med mänskliga rättigheter är av fortsatt stor vikt och behöver utvecklas.
  Vladimir Guala, utvecklingsledare mänskliga rättigheter Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • En alltmer etniskt segregerad arbetsmarknad
  Arbetet är en viktig förutsättning för möjligheten till ekonomisk självständighet och till att forma sitt eget liv. Samtidigt vet vi att arbetsmarknaden i Sverige är etniskt segregerad. Under det här passet kommer vi att titta närmare på varför och hur vi kan adressera den segregerade arbetsmarknaden.
  Kitimbwa Sabuni, utvecklingsledare rasism i arbetslivet Länsstyrelsen i Stockholms län
 • SKR:s arbete med mänskliga rättigheter samt lärande exempel från Borås och Eskilstuna
  Den lokala och regionala nivån är av avgörande betydelse för människors tillgång till sina mänskliga rättigheter. Sedan 2014 har SKR en överenskommelse med regeringen om att stötta kommuner och regioner i arbetet med mänskliga rättigheter, framför allt genom implementering av MR i ordinarie processer för styrning och ledning.
  SKR berättar om kommuner och regioners roll i genomförandet av de mänskliga rättigheterna och delar med sig av verktyg, resultat och erfarenheter från arbetet inom MR-överenskommelsen.
 • Borås stad medverkar och berättar om det verksamhetsövergripande arbete med mänskliga rättigheter som bedrivs i kommunen, samt om erfarenheter från SKR:s plattformsnätverk där Borås fokuserar på de rättighetskonflikter som kan uppstå i det praktiska arbetet och hur dessa kan hanteras. Medverkar gör även Eskilstuna kommun, som berättar om hur en kommun kan arbeta för att integrera ett MR-perspektiv i lokal krishantering.
  Cecilia Berglin, Björn Kullander och Cecilia Ramqvist, SKR, Emma Lingefelt, mänskliga rättighetstrateg Borås stad samt Vanja Möller Zouzouho, kommunstrateg social hållbarhet Eskilstuna kommun.
 • Mänskliga rättigheter: Vägen framåt (Workshop)
  Länsstyrelserna, SKR och Uppsala universitet har sedan 2014 haft regeringsuppdrag och överenskommelser som grundar sig i en nationell strategi som syftar till att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.
  I ett workshopformat tar vi utgångspunkt i det arbete som har genomförts på lokal, regional och statlig nivå och blickar framåt:
  • Vilka utmaningar har aktörer på lokal, regional och statlig nivå kunnat bemöta och vilka utmaningar kvarstår?
  • Vilka behov för samordning och kompetensinsatser finns det på kort och lång sikt?

16.00 Slut

Var:
7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm
Kostnad:
Konferensen är kostnadsfri.
Sista anmälningsdag:
18 nov 2022

Kontakt