10 nov 2022 klocka 08.30 - 09.30

Frukostwebbinarium om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för ensamkommande barn

Projektet Det handlar om mig! drivs av RFSU Stockholm med finansiering från MUCF. Syftet är att unga från socioekonomiskt utsatta områden ska få ökad kunskap, inflytande och möjlighet att organisera sig kring frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Unga som lever i socioekonomiskt utsatta områden har generellt sett en lägre sexuell hälsa än andra unga. Samtidigt upplever många utanförskap, avsaknad av inflytande och delaktighet i frågor som rör SRHR. Projektet, Det handlar om mig, vill skapa möjligheter för dessa unga att utifrån sina önskemål och prioriteringar, lyfta och engagera sig i frågor kopplat till SRHR.

Enligt en rapport från Ensamkommandes förbund uppger ensamkommande barn och unga att de drömmer om att ha en familj och leva som andra. Att bli integrerad i det svenska samhället och rätten till att själv bestämma över sin kropp, sexualitet och familjebildning är en central del av att växa upp. Och en del av att bli självständig – oavsett vilken bakgrund ungdomen har. Dessutom vittnar många om ett hårdare klimat för de som flytt och söker asyl.

Webbinariet kommer bland annat att handla om utrikesfödda barn eller barn med migrationserfarenheter som vill engagera när det gäller SRHR. Fokus kommer vara hur rasism påverkar ungas SRHR och hur egenmakt hos unga kan förstärkas ur ett rättighetsperspektiv.

Frukostmötet arrangeras av länsstyrelserna i Gotlands län, Västmanlands län, Östergötlands län, Uppsala län, Stockholms län och Södermanlands län. Webbinariet är ett arrangemang i samverkan med RFSU.

Välkommen!

Var:
Digitalt. En länk till frukostmötet skickas ut innan webbinariet.
Kostnad:
Sista anmälningsdag:
07 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 7 november klockan 23.59.

Kontakt