22 nov 2022 klocka 16.00 - 18.00

Informationsmöte om arbetet med att bilda en nationalpark i Stockholms skärgård

Skärgårdsmiljö, klippor och hav under senhöst.

Foto: Länsstyrelsen.

Boka in eftermiddagen tisdagen den 22 november redan nu för nästa allmänna informationsmöte om arbetet med att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården. Mötet kommer att genomföras digitalt för att så många som möjligt ska kunna delta. Vid mötet informerar vi om vad som händer i projektet och om var i processen vi befinner oss, berättar om genomförda inventeringar och svarar på frågor med mera.

Under mötet tar vi upp följande ämnen. Sista halvtimmen lämnas öppen till frågor.

  • Att bilda nationalpark – varför, process och tidplan
  • Genomförda naturinventeringar – tillfälle till ny och reviderad kunskap
  • Besökarundersökningarna, vad visade de?
  • Arbetet med föreskrifter och skötselplan
  • Planering av besökarmottagning
  • Vad händer nästa år?
  • Att följa och bidra till arbetet
  • Tid för frågor
Var:
Digitalt möte, möteslänk skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
18 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 november klockan 23.59.

Kontakt