01 dec 2022 klocka 13.00 - 16.00

Kunskapsträff om samhällsorientering för nyanlända i Stockholms län

Äpplen

Foto: Christina Fagergren.

Samhällsorienteringen är en viktig insats för att stärka nyanländas förutsättningar att etablera sig i arbets- och samhällslivet. Kunskapsträffen syftar till att ge en fördjupning av innehållet i kursen samt informera om vad som är aktuellt med samhällsorientering i länet.

Ni kommer bland annat få en uppdatering av kansliets §37-projekt om nationellt intag och få en uppdatering om vad som gäller kring krav på test i svenska och samhällskunskap för att få permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.

Vi bjuder på fika!

Kom gärna vid 12.30, då ni behöver registrera er för inpassering i Länsstyrelsens lokaler. Medtag giltig legitimation! Det finns kaffe och te när ni kommer i god tid innan kl. 13.00.

Målgrupp

Träffen riktar sig till alla som i sitt arbete möter nyanlända i Stockholms läns kommuner samt Håbo kommun och som vill få fördjupad kunskap om samhällsorienteringen.

Arrangör

Träffen arrangeras av Centrum för samhällsorientering i Stockholms län, Koordination Norrort, Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad och Länsstyrelsen Stockholm.

 • Syfte med samhällsorientering och hur kursen är organiserad i Stockholms län
  Josefine Nilsman, kommunikatör på Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO)
 • Länsstyrelsens roll vad gäller samhällsorientering
  Martin Johansson, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm
 • Samhällsorientering och andra integrationsinsatser för nyanlända, utredningar om krav för permanent uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap
  Ida Holmgren, departementssekreterare på Justitiedeparementet
 • Utveckling av samverkan för nationella digitala kurser i samhällsorientering, §37 projekt
  Projektledare på CSO
 • En fördjupning av innehållet i kursen med fokus på jämställdhet
  Maryam Dolatabady, samhällskommunikatör på Farsi hos ABF Stockholm
Var:
Länsstyrelsens lokaler på Regeringsgatan 66, plan 4, Lokal Grand
Kostnad:
-
Sista anmälningsdag:
28 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 november klockan 23.59.

Kontakt

Namn Josefine Nilsman

Kommunikatör

josefine.nilsman@edu.stockholm.se