25 okt 2022 klocka 09.00 - 15.00

Nätverksträff för miljömål, klimat och energi, klimatanpassning och översiktplanerare

Flygbild över Essingeöarna i Stockholm.

Foto: Christina Fagergren

Det är dags för den årliga gemensamma nätverksträffen för våra nätverk för miljömål, klimat och energi, klimatanpassning och översiktplanerare. Fokus för årets träff är hur arbetet med att ta fram en översiktsplan i större utsträckning kan integrera hållbarhetsmålen miljömål, klimat, energi och klimatanpassning. Hur kan denna redan komplexa process hantera än mer komplexitet utan att vi faller för frestelsen att förenkla?

Dagen kommer att omfatta diskussioner, bland annat kring komplexitet och vad det kan kräva i form av nya arbetssätt och hur en hållbar översiktsplan egentligen ser ut sett till klimat, miljö och klimatanpassning.

Syftet med dagen är att vi tillsammans ska undersöka hur hållbarhetsperspektiven miljömål, klimat, energi och klimatanpassning kan integreras tydligare i översiktsplanering. För bra diskussioner krävs deltagande från såväl miljömål, klimat och energi, klimatanpassning som översiktsplanering. Förhoppningsvis får vi såväl gemensamma insikter som goda exempel från varandra.

Under våren 2022 genomförde det nationella länsstyrelseprojektet Hållbar strategisk samhällsplanering workshops med kommuner av varierande storlek och struktur runtom i landet. Upplägget för dagen baseras på erfarenheterna från dessa möten.

Vi hoppas att ni kommer flera från varje kommun! Varje kommun kan delta med flera representanter från perspektiven: översiktsplanerare, miljömål, energi- och klimatmål, samt klimatanpassning.

Vid årets träff får vi äntligen ses fysiskt igen! Vi bjuder på lunch och fika!

Var:
Nalen (Pelarsalen), Regeringsgatan 74, Stockholm
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
18 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Har du allergier eller kostpreferenser, vänliga mejla: asa.andreasson@lansstyrelsen.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 oktober klockan 23.59.

Kontakt