30 nov 2022 klocka 17.00 - 19.00

Regionalt samråd för nationella minoriteter

Vapendetaljer orange

Länsstyrelsen Stockholm bjuder in nationella minoriteter – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar – till regionalt samråd. Syftet med samrådet är att hitta grunder att stå på för att utveckla myndighetens regionala arbete med minoritetslagen.

Under samrådet får deltagarna vara med och tycka till om hur Länsstyrelsen ska arbeta med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, som till exempel gemensamma insatser för att stötta länets kommuner i arbete med minoritetspolitiken och hur Länsstyrelsen ska utveckla det regionala arbetet med minoritetsspråken.

– Länsstyrelsen arbetar aktivt för att skydda och främja de nationella minoriteternas kultur och språk. Dessutom arbetar vi mot diskriminering och utsatthet. En viktig hörnsten för arbetet är inflytande. Min förhoppning är att det finns många som vill vara med och påverka hur
och i vilka delar Länsstyrelsen bör arbeta för att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter i länet, säger Vladimir Guala, utvecklingsledare för mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen Stockholm.

Program

17.00 Fika med mingel

17.30 Samrådet öppnas och nulägesrapport presenteras

17.40 Anna Conzén, avdelningschef

17.50 Samtal om samrådsformer

18.50 Sammanfattning och avslut

Anmälan

Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till: vladimir.guala@lansstyrelsen.se. Ange ditt namn och eventuella allergier. Vi behöver ha din anmälan senast den 23 november. Observera att max antal deltagare är 21 personer.

Information om att kontakta oss på minoritetsspråk och att Länsstyrelsen Stockholm är förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska

Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
23 nov 2022

Kontakt