Snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

17- 18 nov 2022 klocka 08.00 - 16.00

Länsstyrelsens seminarier på Mänskliga rättighetsdagarna

Blå bakgrund med öga och texten: Mänskliga rättighetsdagarna, Conventum Örebro, 17-18 november. Tema Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet

Mänskliga rättighetsdagarna är nordens största plattform för möte med fokus på mänskliga rättigheter i Sverige och i världen. Årets tema för dagarna är ”rätten till ett liv i trygghet och säkerhet”, det betyder att alla har rätt att leva och vara fria. Den som inte har begått ett brott får inte sitta i fängelse. Alla har rätt att känna sig säkra i sitt liv. Ingen får utsätta dig för våld eller hot.

Länsstyrelsen i Örebro län är en av de lokala värdarna. Länsstyrelsen i Stockholm och länsstyrelserna gemensamt anordnar flera seminarium under dagarna.

Under Mänskliga rättighetsdagarna kommer Länsstyrelsen i Stockholm att prata om minoritetsstress och rasism i arbetslivet. Gemensamt kommer länsstyrelserna prata om hur vi skyddar mänskliga rättigheter i krissituationer.

Länsstyrelsernas seminarier

Brottslighet och otrygghet medför många negativa konsekvenser, såväl för brottsoffer som gärningspersoner och samhället i stort. Att känna sig trygg och inte bli utsatt för brott är en grundläggande mänsklig rättighet. Hur minskar vi brott och ökar tryggheten genom ett aktivt kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete?

Trygga samhällen och städer på Mänskliga rättighetsdagarnas webbplats Länk till annan webbplats.

De senaste åren har präglats av allt större fokus på våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor – frågor som i grund och botten handlar om fundamentala mänskliga rättigheter. Att förebygga våldet är ett av regeringens mål. Men hur då? Har vi tillräcklig kunskap? Hur fungerar det i praktiken?

Våld i nära relationer på Mänskliga rättighetsdagarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Med erfarenheterna från en global pandemi och med nuvarande säkerhetspolitiska situation blir arbetet för att skydda mänskliga rättigheter i krissituationer än viktigare, även i Sverige. Vad kan det arbetet uppnå i praktiken och hur kommer vi dit?

Människorätten i kris på Mänskliga rättighetsdagarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram ett metodstöd för jämlikhetsintegrering med fokus på rasism, något som Länsstyrelsen noterat har saknats. Verktyget presenteras under seminariet och exempel ges på hur det offentliga kan göra jämlikhetsanalyser och antirasistiska insatser.

Jämlikhet och antirasism som praktisk metod på Mänskliga rättighetsdagarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Hur upplever Sveriges nationella minoriteter minoritetsstress? Psykologen och föreläsaren Hanna Wallensteen reder ut begreppet och representanter från de nationella minoriteterna delar med sig av egna upplevelser av minoritetsstress i vardagen.

Minoritetsstress bland Sveriges nationella minoriteter på Mänskliga rättighetsdagarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Ta del av hela programmet och anmäl dig

Sammanlagt under MR-dagarna planeras över 130 programpunkter på temat rätten till ett liv i trygghet och säkerhet. Hela programmet hittar du på Mänskliga rättighetsdagarnas webbplats:

Mänskliga rättighetsdagarna Länk till annan webbplats.

Om Mänskliga rättighetsdagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna arrangeras årligen av föreningen Ordfront och nio andra huvudarrangörer. Dagarna har arrangerats i över 20 år på olika platser i Sverige och i år arrangeras dagarna alltså i Örebro.

Länsstyrelsen i Örebro län är i år en av de lokala värdarna för dagarna. Förutom Länsstyrelsen i Örebro län är även Örebro kommun, Region Örebro Län och Örebro universitet lokala värdar.

Var:
Conventum Örebro
Kostnad:
Uppgifter finns på Mänskliga rättighetsdagarnas webbplats
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt