11 nov 2022 klocka 09.00 - 12.00

Kunskapsträff om jämställt föräldraskap – pappor med flyktingbakgrund

Man med barn på ryggen.

Välkommen till Länsstyrelsen Stockholms kunskapsträff om jämställt föräldraskap med fokus på pappor med flyktingbakgrund. Kommuner och idéburna organisationer har efterfrågat kunskap om hur nyanlända pappor kan vara närvarande i sitt föräldraskap. Under den här träffen får du ta del av olika verksamheters initiativ för att nå ut till pappor, både framgångsrika insatser och mindre lyckade initiativ.

Länsstyrelsen har ett uppdrag att stötta länets kommuner i att ha beredskap och kapacitet för att ta emot nyanlända som har kommit till Sverige. I det arbetet har vi sett att kommuner och idéburna organisationer efterfrågar kunskap om hur de kan stötta nyanlända pappor att vara närvarande i sitt föräldraskap. Kunskapsträffen riktar sig därför till dig som arbetar med nyanlända i en kommun eller i en idéburen organisation.

Kom ihåg att ta med legitimation för att visa upp när du anmäler dig i receptionen. Länsstyrelsen bjuder på fika.

Kontakta Kristin Marklund, kristin.marklund@lansstyrelsen.se eller Lina Devgun, lina.devgun@lansstyrelsen.se, om du har några frågor.

Välkommen med din anmälan!

Moderator: Amanda Netscher, Länsstyrelsen Stockholm

09.00 Inledning
Kristin Marklund utvecklingsledare integration, på Länsstyrelsen Stockholm.

09.15 Paneldiskussion
Panelen reflekterar kring svårigheter att engagera pappor.
Paneldeltagare:
Sayed Mohammad Jalil, samordnare, Svenska med baby
Jens Karberg, verksamhetsansvarig Jämställt föräldraskap, Föreningen Män
Tesfalem Mengeseab, deltagare från Unga station Järva
Michael Frejd, samordnare för brottsförebyggande arbete Länsstyrelsen Stockholm

09.35 Familjens HUB i Tensta
Familjens HUB är en mötesplats i stadsdelen Spånga-Tensta där syftet är att familjer ska kunna delta i aktiviteter och samtidigt ta del av föräldraskapsstöd. Verksamhetens fokus är att stärka anknytningen mellan föräldrar och barn, föräldrarollen samt att arbeta främjande med skyddsfaktorer som en aktiv fritid, delaktighet och närvaro i förskola och skola.

Familjens HUB berättar om verksamheten och deras arbete med att få pappor till föräldrastödjande verksamhet.

Marjan Keshavarz, samordnare/pedagog
Phiona Batuuka, samordnare/socionom
Mariam Al-Sharifi, samhällslots
Giash Mohammad Bhuiyan, ledare på pappalördagar Stockholm Stad

10.00 PAUS/KAFFE

10.20 Pappor tillsammans för ett jämställt föräldraskap
Pappor deltar i mindre utsträckning i föräldrasammankomster. Pappor som är nya i Sverige syns ännu mindre ofta i dessa sammanhang. För att engagera fler småbarnspappor i föräldrastärkande aktiviteter startade Svenska med baby för snart två år sedan särskilda träffar för pappor och deras små barn. På träffarna möts pappor och barn som varit i Sverige kort tid med pappor och barn som bott i Sverige alltid eller länge.

Hur har Svenska med baby arbetat för att pappor som är nya i Sverige ska vilja komma till träffarna och vilka metoder prövas inom projektet för att främja jämställdhet och pappornas delaktighet i barnens liv? Det och mycket mer kommer Sayed Mohammad Jalil och Tove Sernrot och berätta om när dom presenterar projektet ”pappor tillsammans för ett jämställt föräldraskap”.

Tove Sernrot och Sayed Mohammad Jalil, Svenska med baby

10.45 Föräldraskap i Sverige – hur lyckas vi involvera pappor i föräldraskapsprogram?Föräldraskap i Sverige (FöS) är ett universellt föräldraprogram som riktar sig till utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Programmet är framtaget av Länsstyrelsen i Stockholm och PLUS-enheten i Stockholms stad och Bris förvaltar programmet nationellt.

Somaya Ghanem, socionom och instruktör i FöS från Bris, kommer och berättar om FöS ur ett jämställdhetsperspektiv, samt hur pappors deltagande i föräldragrupperna ser ut runtom i landet.

11.05 Paus

11.20 Baba – för att far är viktig
Baba betyder far på arabiska och Fonden for Socialt Ansvars pappagrupper har fått stor spridning i Danmark.

Babas målsättning är att stärka pappors deltagande i barns liv. Genom insatsen blir frivilliga pappor rustade för att motivera andra pappor att delta mer aktivt i barnens liv. Baba erbjuder ett unikt rum för pappor, där de tillsammans med andra pappor reflekterar och hittar deras eget sätt att vara pappa på.

Adeel Ismail Naseem, konsulent Fonden for Socialt Ansvar i Danmark

11.50 Avslutande diskussion
Lina Devgun utvecklingsledare integration, på Länsstyrelsen Stockholm.

12.00 SLUT

Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66
Kostnad:
-
Sista anmälningsdag:
03 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 3 november klockan 23.59.

Kontakt