Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

14 okt 2022 klocka 08.30 - 12.00

Kommunseminarium: Förtätning och grönstruktur i kulturmiljö

Gult flerbostadshus från femtiotalet med frodig grönska och en tall framför. 

Bild: Maria Legars/Länsstyrelsen.

Våra kommuner växer och det finns stort intresse – inte bara av det redan bebyggda, utan av det som kan bebyggas. Många grönområden tas i anspråk för bebyggelse och behöver aktivt planläggas för att kunna bidra till attraktiva boende- och livsmiljöer i framtiden.

Under höstens kommunseminarium belyser vi frågor om hur vi kan tänka kring värdet av de gröna strukturerna. Vad finns för kulturvärden i den tätortsnära grönskan och hur kan vi skydda dem i våra planprocesser. Hur kan vi förhålla oss till bebyggelsekompletteringar i befintliga planstrukturer där såväl bebyggelse som grönstruktur samverkar.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen, Stockholms stadsmuseum och Stockholms läns museum.

8.30 Kaffe
9.00 Välkommen!
9.10 Förtätningsprocesser i efterkrigstidens förorter, sekreterare och kanslichef Henrik Nerlund, Rådet till Skydd för Stockholms skönhet
9.40 Kulturhistoriskt kunskapsunderlag för Stockholms parker, trädgårdsantikvarier Linus Adriansson och Daniel Hofling, Stockholms stadsmuseum
10.10 Kaffe och smörgås
10.40 Fornlämningar i parkmark och grönområden, fornlämningshandläggare Ola Winter, Länsstyrelsen i Stockholm
11.10 Tallar i Stockholms förorter, landskapsarkitekt Maria Westerdahl
11.40 Diskussion/frågor/avslutning

Länsstyrelsen Stockholm, Stockholm stad, Stockholms läns museum
VAR:
Sevenbomssalen, Stockholms stadsmuseum
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 58 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 12 oktober klockan 23.30.


Kontakt

Stina Hagelqvist