Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

28 sep 2022 klocka 13.00 - 16.15

Halvdagsseminarium om klimatanpassningsprojekt

Länsstyrelsen bjuder in till ett halvdagsseminarium med presentationer av sex kommuners klimatanpassningsprojekt.

Under 2021 fick kommunerna i Stockholms län möjlighet att söka pengar från Länsstyrelsen för att genomföra kunskapshöjande insatser inom områden med ett särskilt behov av klimatanpassning. Länsstyrelsen i Stockholm fördelade cirka 2,5 miljoner kronor till åtta kommuner i länet. Projekt som har genomförts med hjälp av stöden rör bland annat fördjupade karteringar och insatser för kunskapsuppbyggnad kring naturbaserade lösningar för minskad risk.

Nu bjuder Länsstyrelsen in till en presentation av projekten. Sex kommuner redovisar sina projekt med fokus på fördjupade karteringar av bland annat skyfall och värme, naturbaserade lösningar för att förhindra översvämning och samverkan mellan aktörer inklusive mellan privata och offentliga aktörer. Det finns också tid för frågor och diskussion. IVL Svenska Miljöinstitut är med och reflekterar kring projekten och hur de kan bidra i ett strukturerat klimatanpassningsarbete.

Vår förhoppning är att projekten kan utgöra goda exempel på möjliga steg vidare i klimatanpassningsarbetet för andra kommuner i länet.

Läs mer om projekten på sidan Klimatanpassning

Målgrupp

Målgrupp för mötet är kommunernas klimatanpassningssamordnare eller motsvarande. Vi ser gärna att varje kommun representeras av två personer, helst från olika verksamhetsområden, till exempel fysisk planering, miljö, v/a och krisberedskap.

Övrigt

Kaffemingel från klockan 12.30.

Var:
Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, plan 4
Kostnad:
-
Sista anmälningsdag:
21 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 21 september klockan 23.59.

Kontakt