25 nov 2022 klocka 08.15 - 16.00

Operation Kvinnofrids konferens 2022 – Bryt våldets cirkel!

Illustration av två personer som sitter i varsin fåtölj och samtalar. Bakom dem är en gul cirkel och ovanför deras huvuden en svart tråd som ser ut som en garnnystan.

Illustration: Christina Heitmann

Årets konferens med temat att våldsutövare har tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov. Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan.

Operation Kvinnofrid informerar om vad som är på gång inom samverkansplattformen. Dessutom delas det årliga Kvinnofridspriset ut till en verksamhet som med särskilt goda insatser bidragit till arbetet för att våldsutövare har tillgång till återfallsförebyggande insatser utifrån sina behov.

Målgrupp för konferensen är chefer och personal inom kommuner, Kriminalvården, Polismyndigheten, Region Stockholm, Åklagarmyndigheten, andra myndigheter samt representanter från civilsamhället i Stockholms län.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten, Region Stockholm, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Storsthlm och Stockholms stad inom ramen för samverkans­plattformen Operation Kvinnofrid.

Välkommen!

Information om valbara seminarium

Nedan hittar du programmet för dagen. Efter lunch anordnas två pass med valbara seminarium. Varje pass har tre seminarium att välja mellan. Då det är max 70 deltagare per seminarium är det först till kvarn som gäller. Om ett seminarium blir fullt kan vi därför komma att behöva omfördela. I anmälningsformuläret anger du vilka seminarium du önskar att gå på.

08.15 Registrering och frukost

08.50 Välkomna och inledning
Sven-Erik Österberg, Stockholms läns landshövding

09.00 Vikten av att se varje individs möjlighet till förändring
Jacques Mwepu, chef Kumlaanstalten

09.20 På gång inom samverkansplattformen Operation Kvinnofrid

09.40 Vem misstänks för våld mot närstående och mot bekanta?
Lena Roxell, Fil. Dr. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

Resultaten från en studie om våld i nära relationer, våld mot bekanta och köp av sexuella tjänster/handlingar presenteras. De misstänkta gärningspersonerna är i fokus och har studerats utifrån ett intersektionellt perspektiv.

10.00 Två typer av partnervåldsförövare och skillnader i återfall
Joakim Petersson, lektor i kriminologi, Örebro universitet

Föreläsningen redogör för huvudresultaten från en avhandling om att identifiera de partnervåldsförövare som utgör störst risk att återfalla i nytt partnervåld. Avhandlingen baserades på partnervåldsförövare som anmäldes till polisen och blev föremål för en strukturerad riskbedömning.

10.20 Paus

10.50 Why how we think about “success” shapes the outcome studies on domestic violence perpetrators interventions
Nicole Westmarland, Director, Durham Centre for Research into Violence and Abuse (CRiVA), Professor of Criminology, Department of Sociology

(Observera att denna föreläsning hålls på engelska.)

This lecture will present an award-winning perpetrator research. It will stress the importance to consider all possible outcomes when evaluating perpetrator interventions, that designing scientific studies on outcomes is fraught with difficulties, that we should adopt a broader understanding when considering “success”, and that it is time to put our efforts into how to improve such interventions.

11.30 Förebyggande arbete och riskhantering av våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck
Susanne Strand, docent i kriminologi, Örebro universitet

Det är centralt att arbeta med evidensbaserade metoder för att mer effektivt kunna förhindra det relationella våldet. Presentationen ger en kort sammanfattning av den kartläggning över metoder att hantera risker för våldet som Forte genomfört på uppdrag av regeringen i arbetet med att stoppa mäns våld mot kvinnor. Där en av slutsatserna är att forskare och yrkesverksamma behöver arbeta mer integrerat för att vi tillsammans blir bättre och mer effektiva i det förebyggande arbetet.

12.00 Lunch

13.00 Valbara seminarier

 1. Samtala med killar som använder våld i nära relationer
  Johan Nikula, kurator vid killar.se samtalsmottagning, MÄN

  MÄN har skrivit en samtalsguide för arbete med pojkar och unga män som utövar våld i nära relationer. Under föreläsningen får du en inblick i utvalda delar av hur samtalen är strukturerade och erfarenheter från samtalsmottagningen. Guiden bygger på Response Based Practice (RBP) och har en genusförändrande ansats.

 2. Behandling av våldsutövare, var står vi i dag? (OBS seminariet är fullt)
  Ellinor Hallebro, programutbildare Kriminalvårdens huvudkontor samt David Ivarsson, psykolog, Kriminalvårdens huvudkontor och doktorand Lunds universitet

  Beskrivning av hur Kriminalvårdens program för våldsutövare i nära relationer är utformade och varför. Erfarenheter, framgångsfaktorer och blickar framåt.

 3. ATV Täby – 15 års erfarenhet av att erbjuda behandling till våldsutövare (OBS seminariet är fullt)
  Maria Jönsson, samordnare och behandlare, Daniela Johansson, behandlare samt Anneli Svensson, behandlare ATV Täby

  ATV Täby har erbjudit behandling till våldsutövare inom socialtjänsten i 15 år. Seminariet svarar på frågor som, Hur ser vårt erbjudande ut idag? Vad har förändrats under den här tiden? Vilka är framgångsfaktorerna? Vad har vi lärt oss?

13.45 Valbara seminarier

 1. Islandsmodellen Stockholm (OBS seminariet är fullt)
  Camilla Btroman Torstensson, polisinspektör/förundersökningsledare på Brott i nära relation polisområde Stockholm syd samt ordförande i polisens arbetsgrupp gällande Islandsprojektet, Lotta Tronders, bitr. enhetschef socialjouren Stockholms stad och Isabel Asplund, projektledare Islandsprojektet Stockholms stad

  Seminariet presenterar vad det innebär att arbeta enligt Islandsmodellen Stockholm, samt hur arbete enligt modellen möjliggör tidig kontakt med familjer där det finns en oro för att det förekommer våld. Samverkan mellan socialtjänst och polis enligt modellen möjliggör en tidig kontakt med våldsutövare i det skede där motivation och öppenhet till att ta emot stöd för att förändra sitt beteende finns.

 2. Partnervåld och behandlingsbehov ur våldsutövarens perspektiv
  Shilan Caman, forskare och analytiker, Karolinska Institutet och Polismyndigheten

  En kvalitativ undersökning av hur partnervåldsutövare resonerar kring sitt våldsutövande. Studien undersöker även mottaglighet och erfarenheter av insatser mot partnervåld. Studien är baserad på djupintervjuer med sammanlagt 19 män som dömts respektive sökt stöd för partnervåld.

 3. Behandlingsarbete med våldsutövare inom Stockholms stad
  Jenny Eriksson och Katarina Sköldulf, Relationsvåldscentrum Väst

  Att upptäcka och motivera till förändring hos klienter med våldsamt beteende. Erfarenheter från behandling i Stockholms stad.

14.30 PAUS

15.00 Underhållning

15.15 Välj att sluta – första steget mot ett våldsfritt liv
Christina Ericson utvecklingsledare inom området Mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen Stockholm och projektledare för Välj att sluta samt Ulf Calvert, psykolog vid Manscentrum i Stockholm och operativt ansvarig vid Välj att sluta

Telefonlinjen Välj att sluta har nu varit nationell i ett drygt år. Vad har linjen uppnått hittills och vad har vi lärt oss under de år som telefonlinjen varit i gång? Vilka utvecklingsprojekt pågår under året?

15.30 Utdelning av Kvinnofridspriset 2022
Mats Löfving, regionpolischef Stockholm

15.45–16.00 Avslutning

Var:
Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
17 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Har du önskemål om kost eller hjälpmedel mejlar du: anija.johansson@lansstyrelsen.se

Kontakt