Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

02 dec 2022 klocka 09.00 - 12.00

En fritid fri från våld

Vapendetaljer orange

Fritiden är en viktig skyddsfaktor för unga både i det främjande och förebyggande arbetet. Detta gör att fritiden måste röra sig i det komplexa uppdraget att erbjuda attraktiva och meningsfulla aktiviteter för unga som också är trygga och fria från våld.

Den öppna fritidsverksamheten har alltid arbetet hårt för att på olika sätt motverka våld och stärka unga genom att reagera och agera när våld uppstår och arbeta med främjande och trygghetsskapande aktiviteter. Nu tar vi ytterligare ett steg.

En fritid fri från våld är ett universellt våldspreventivt metodmaterial anpassat till fritiden. Det kan användas på exempelvis fritidsgårdar, parklekar eller av fältassistenter. I materialet ingår såväl ett chefsstöd som utbildning och metodmaterial för fritidsledare att använda i arbetet med unga. En fritid fri från våld ger även stöd i att strukturera och skapa långsiktighet i det våldsförebyggande arbetet.

Materialet är framtaget av Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, organisationen MÄN och Länsstyrelsen Stockholm.

Den 2 december välkomnar vi enhetschefer, fritidsledare och strateger med uppdrag gällande våld, brott, trygghet, prevention, jämställdhet och ungas delaktighet som vill veta mer om materialet och hur man kan ta del av det.

Program

  • Fritidens roll i det våldsförebyggande arbetet.
  • Vad består En fritid fri från våld av?
  • Hur kan verksamheter i Stockholms län börja arbeta med materialet.

Välkommen!

VAR:
Zinkensdamm konferens
KOSTNAD:
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Kontakt