Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

06 okt 2022 klocka 09.00 - 15.00

Grundkurs i ekologisk fruktodling

Närbild på ett rött äpple på sin gren

Foto: Kelly Sikkema - Unsplash

Länsstyrelserna i Mälardalen genom Länsstyrelsen i Stockholm bjuder tillsammans med Föreningen Sörmlandsäpplen in till en grundläggande teoretisk kurs i ekologisk fruktodling.

Syftet med kursen är att ge grundkunskaper för start av en ekologisk fruktodling. Kursen är mycket konkret, och behandla alla de frågor som är aktuella för en blivande fruktodlare. De frågor vi kommer att behandla är

  • val av plats, förberedelse av jord och jordförbättring, dränering och jordanalys
  • krav på odlingsplats och förberedelse av odlingsplats
  • odlingssystem och plantering
  • grundstammar och ädelsorter
  • verktyg, redskap och maskiner för anläggning
  • drift av odling, bevattning och gödsling
  • skadegörare och sjukdomar samt hur man skyddar sig mot dem
  • pollinering, biologisk mångfald, kompletterande bär och frukter
  • underlag för beräkning av tidsåtgång och anläggningskostnader.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till blivande odlare i Mellansverige med fokus på Mälardalen, som är intresserade av att anlägga en ny fruktodling om minst 0,3 hektar eller som vill komplettera en äldre äppelodling eller större fruktträdgård med minst 50 nya kronträd inom 1–4 år.

I mån av plats är alla som intresserar sig för kommersiell äppelodling varmt välkomna.

Kursledare

Kirsten Jensen, rådgivare för frukt och bär samt fleråriga grönsaker, vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Utöver Kirsten medverkar aktiva odlare och projektledare för Föreningen Sörmlandsäpplen.

Kurstillfällen

Detta är den första delen av tre. Deltagarna förväntas delta även på de två följande som äger rum fredag den 7 oktober och fredag den 14 oktober.

Välkommen!

EU-flagga för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsområden

Aktiviteten genomförs i samarbete med sörmlandsäpplen Länk till annan webbplats. och ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020, som finansieras av EU och Svenska staten.

VAR:
Kursen kommer att ske via Skype. En inbjudan till Skype kommer att skickas ut till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.
KOSTNAD:
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 6 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 3 oktober klockan 23.59.
Telefonnummer önskas för att nå deltagare på kort varsel i händelse av att kursen skulle behöva ställas in.


Jordbruksverket kräver personnummer för den här kursen. Länsstyrelsen Stockholm lämnar inte vidare uppgiften till tredje part och raderar den hos sig efter genomförd aktivitet.

Kontakt