Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

14 jun 2022 klocka 13.30 - 15.00

Stöd till arbete med funktionshinderfrågor

#DelaktighetsBoosten, processtöd till kommuner inom funktionshinderområdet.

Denna inbjudan vänder sig till funktionshinderråd/motsvarande, tjänstepersoner som arbetar strategiskt med funktionshinderfrågor i länets kommuner och Region Stockholm samt verksamhetsansvariga för personligt ombud.

Syftet med mötet är att informera om 2022–2023 års erbjudande om processtöd till kommuner och Region Stockholm inom funktionshinderområdet, den så kallade #Delaktighetsboosten samt att presentera kartläggningen ”Funktionshinderråden i länet 2022 - behov och utveckling”

13.30–13.35 Inledning och syftet med träffen, Katarina Edlund, Länsstyrelsen.

13.35–14.00 Presentation kartläggning: Läget inom funktionshinderråden/motsvarande i länet samt behov av process-, kunskaps- och metodstöd, Erika Edquist och Eva Pohjanen, SWECO.

14.00–14.30 Exempel från kommuner #DelaktighetsBoosten 2021
  • Botkyrka – syftet med utvecklingsarbetet är att systematisera och bredda samråden med funktionshinderorganisationerna i kommunen, Ann Bjellert, utvecklingsledare, Botkyrka.
  • Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad – syftet med utvecklingsarbetet är att identifiera utmaningar som motverkar delaktighet och fullt inkluderande arbetsmiljö samt framgångsfaktorer för arbetet med personer som har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan, Payam Abdulkarim, enhetschef, Stockholms stad.

14.30–14.55 #DelaktighetsBoosten – vad kan kommunen ansöka om processtöd till och hur, inklusive frågor, Erika Edquist och Katarina Edlund

14.55–15.00 Sammanfattning och avslutning, Katarina Edlund

VAR:
Mötet är digitalt. Möteslänk skickas ut efter sista anmälningsdag till anmälda deltagare.
KOSTNAD:
-
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 jun 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Vid behov av stöd för tillgänglighetsanpassning av mötet t ex teckenspråkstolk vänligen meddela: katarina.edlund@lansstyrelsen.se

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 juni klockan 23.59.

Kontakt