Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

14 sep 2022 klocka 13.00 - 16.30

Öppna drogscener i Stockholms läns utsatta områden

Vi välkomnar inbjudna aktörer till seminarium/workshop om arbetet för att minska antalet öppna drogscener i Stockholms läns utsatta områden. Vid en kartläggning 2021 identifierade Polismyndigheten 64 öppna drogscener i Stockholms län. Genom bättre samordning i regionen kan vi minska antalet.

De 64 identifierade öppna drogscenerna ligger i 13 av länets 26 kommuner och är knutna till 15 olika lokalpolisområden. I Stockholms stad finns identifierade öppna drogscener i 11 av 13 stadsdelsförvaltningar.

Styrgruppen för drog- och brottsprevention i Stockholms län har beslutat att samordna arbetet mot öppna drogscener i regionen. Arbetet syftar till:

  • att de öppna drogscenerna i länet minskar i antal, alternativt får minskad negativ inverkan på brottsligheten samt att boende, besökare och verksamma ska uppleva platsen som trygg.
  • att skapa en hållbar och strukturerad samverkan mellan aktuella aktörer med rådighet och mandat.

Målet med dagen är att förankra det arbete som nu påbörjas för att fram till 2027 minska antalet öppna drogscener i Stockholms län. Flera intressanta talare är inbjudna för att inspirera och dela kunskap på temat. Möjlighet ges även till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Inledning
Representanter från styrgruppen för ANDT/BF-arbetet

Öppna drogscener i Region Stockholm – olika kategorier och olika metoder
Mia-Maria Magnusson, doktor i kriminologi, polis, Polismyndigheten

Så ser narkotikamarknaden ut i Sverige
Anna Jonsson, utredare, Brå

Narkotikans väg in i Sverige
Representant från Tullverket

Cannabisproblematik i Stockholms län
Pia Kvillemo, forskare och Anna Strandberg, forskare, STAD, Centrum för psykiatriforskning, Region Stockholm och Karolinska Institutet

Operativt narkotikaarbete
Lennart Karlsson, kommissarie, Polismyndigheten

Under eftermiddagen ges även möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte samt att ta del av goda exempel.

Antal platser per inbjuden aktör

Inbjudna till detta seminarium är nyckelfunktioner inom Polismyndigheten, berörda kommuner/stadsdelsförvaltningar, Region Stockholm, Tullverket, Kriminalvården och Länsstyrelsen. Endast särskilt inbjudna aktörer kan anmäla deltagare. 

Antalet platser för varje inbjuden aktör är begränsat. Respektive kommun/stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde har fyra platser var vid angivet tillfälle. Övriga aktörer har antalet platser enligt tidigare utskickad information.

Målgrupp

Målgrupp är chefer eller personer i andra befattningar, med mandat att driva frågorna i egen organisation, exempelvis socialdirektör, stadsdelsdirektör, avdelningschef, polisområdeschef, lokalpolisområdeschef, kommunpolis eller annan funktion som bedöms lämplig.

Tre seminarier med olika fokus

Under samma vecka kommer tre seminarier/workshops att genomföras. De kommer delvis att ha olika fokus, beroende på om en plats är kategoriserad som:

Några kommuner och lokalpolisområden har identifierade öppna drogscener som ingår i flera kategorier. Den inbjudan som din organisation har fått gäller i första hand ett specifikt datum enligt listan nedan. Det kommer att finnas möjlighet för enstaka personer att komma till en annan workshop. Vid önskemål om detta, vänligen kontakta arrangören.

Lista över inbjudna aktörer till de tre seminarierna med olika fokus Pdf, 63.6 kB.

Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand
Kostnad:
-
Sista anmälningsdag:
04 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Kom i god tid och ta med giltig legitimation!
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 4 september klockan 23.59.

Kontakt

Therese Travis

Projektledare, Samverkan Stockholmsregionen